Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC LL CT-HC K48.10

Người đăng: Nguyễn Đình Thanh File đính kèm: Không có

NGÀY

TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC

TIẾT

GIẢNG VIÊN

GHI CHÚ

 

 

Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở (tiếp)

     
10 S Kỹ năng soạn thảo văn bản 4 PTP,Ths: Trần Duy Rô Nin  
  C Tiếp 4 PTP,Ths: Trần Duy Rô Nin  
11 S Thi hết môn: Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở 4 Cán bộ coi thi   
  C Thi hết môn: Nghiệp vụ công tác đoàn thể 4 Cán bộ coi thi   
12-16 S-C Nghỉ      
17 S Kỹ năng điều hành công sở ở cơ sở 4 PTP,Ths: Trần Duy Rô Nin  
  C Thảo luận 4 PTP,Ths: Trần Duy Rô Nin  
   

Phần học địa phương

     
18 S Truyền thống văn hóa và con người Nghệ An 4 TP,Ths: Nguyễn Phùng Khánh  
  C Tôn giáo và thực hiện chính sách tôn giáo ở Nghệ An 4 TP,Ths: Nguyễn Phùng Khánh  
19 S Dân tộc thiểu số và thực hiện chính sách dân tộc ở Nghệ An 4 TP,Ths: Nguyễn Phùng Khánh  
  C Thảo luận 4 TP,Ths: Nguyễn Phùng Khánh  
20-21 S-C Nghỉ      
22 S Lịch sử Đảng bộ Nghệ An 4 TK,Ths: Ngô Bá Cường  
  S Tiếp 4 TK,Ths: Ngô Bá Cường  
23 C Nhiệm vụ cơ bản và những giải pháp chủ yếu phát triển các lĩnh vực đời sống xã hội của địa phương 4 TK,Ths: Ngô Bá Cường  
  S Tiếp 4 TK,Ths: Ngô Bá Cường  
24 S Thảo luận 4 TK,Ths: Ngô Bá Cường  
  C NC      
25 S Thi hết môn: Kỹ năng LĐ, QL 4 Cán bộ coi thi   
  C Thi hết môn: Phần học địa phương 4 Cán bộ coi thi   
26 S Thi lần 2 các môn   Cán bộ coi thi + CNTT  
  C Thi lần 2 các môn   Cán bộ coi thi + CNTT  
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn