Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp Bồi dưỡng ngạch CVC K9

Người đăng: Nguyễn Đình Thanh File đính kèm: Không có

TT Họ       tên Năm sinh  Đơn vị công tác Giảng viên hướng dẫn
1 Phan Thị Hải  Anh 18/8/1978 PTP nghiệp vụ cấp huyện Ban Thi đua khen thưởng - Sở Nội vụ HT,TS. Nguyễn Thị Hồng Hoa (0988.972.868)
2 Võ Văn  Cường 24/3/1985 Trưởng phòng Lãnh sự Sở Ngoại vụ  
3 Hồ Quang  Chương 30/3/1983 Phó Chánh thanh tra Sở Thông tin và truyền thông  
4 Đinh Văn  Dũng 12/10/1986 Giảng viên Trường Chính trị Nghệ An  
5 Nguyễn Văn  Điều 10/01/1986 Giảng viên Trường Chính trị Nghệ An PHT,Ths. Phan Tiến Dũng (0912.883.048)
6 Phan Thị  25/5/1981 Chuyên viên, phòng Kinh tế ngành Sở Kế hoạch và đầu tư  
7 Tạ Thị Ngọc  03/03/1979 Chuyên viên Văn phòng Sở Nội vụ  
8 Hồ Thị Lệ  Hằng 31/5/1983 Chuyên viên phòng Kinh tế UBND thành phố Vinh  
9 Nguyễn Văn  Hiệp 17/7/1981 Trưởng phòng Quản lý công nghiệp Sở Công thương TK, Ths. Nguyễn Khắc Thắng (0913.078.140)
10 Nguyễn Xuân  Hiệp 04/08/1985 Chuyên viên Sở Tài chính  
11 Hồ Thị  Hoa 28/02/1975 Phó trưởng phòng Y tế UBND thành phố Vinh  
12 Phan Thị Gấm  Hoa 20/5/1976 Chuyên viên phòng Tư pháp UBND thành phố Vinh  
13 Nguyễn Văn  Hòe 20/7/1976 VP HĐND- UBND  UBND huyện Tương Dương PTK, Ths. Nguyễn Thị Thanh (0915.358.785)
14 Nguyễn Thị Thương  Huyền 15/01/1975 Trưởng phòng Dân số-KHHGD Chi cục Dân số - KHHGĐ, Sở Y tế  
15 Trần Thị Thanh  Huyền 11/10/1984 Chuyên viên, phòng Tiếp dân Văn phòng UBND tỉnh  
16 Sầm Văn Hưng   Phòng NN&PTNT  UBND huyện Quế Phong  
17 Hồ Như  Kiên 10/9/1983 Chuyên viên VP HĐND-UBND UBND thành phố Vinh Ths. Nguyễn Anh Tuấn (0902.286.684)
18 Nguyễn Văn  Kim 4/3/1079 Phó Chi cục trưởng CC TCĐLCL - Sở KHCN   
19 Hoàng Kim  Khoa 17/2/1982 Chuyên viên, Ban Tổ chức Thành ủy Vinh  
20 Hoàng Thị  Lan 20/10/1980 Phó Trưởng phòng Dân số-KHHGD Chi cục Dân số - KHHGĐ, Sở Y tế  
21 Lương Thị  Lan 27/12/1981 Chuyên viên Văn phòng Ban Dân tộc tỉnh GV. Lê Anh Xuân (0913.078.468)
22 Nguyễn Thị Diệu  Linh 08/10/1986 Phó trưởng phòng Tổng hợp - Hành chính Ban Thi đua khen thưởng - Sở Nội vụ  
23 Phạm Thị Thùy  Linh 17/9/1982 Trưởng phòng Tôn giáo khác Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ  
24 Nguyễn Thị  Loan 08/07/1976 Phó Chánh Văn phòng Ban QL KKT Đông Nam PTK, Ths. Thái Xuân Sang (0915.779.259)
25 Hoàng Thăng  Long 29/8/1986 Phó TPThông tin, báo chí, xuất bản Sở Thông tin và truyền thông  
26 Nguyễn Tâm  Long 04/11/1974 Phó trưởng phòng Chính sách Dân tộc Ban Dân tộc tỉnh  
27 Trần Thị Thanh  Mai 25/7/1984 Chuyên viên, phòng Quản lý thương mại Sở Công thương  
28 Nguyễn Hữu Minh 12/04/1980 CV Phòng TCTB Sở NN và PTNT Ths. Hồ Thị Hưng (0983.244.995)
29 Hoàng Thái Trà  My 24/6/1979 Chuyên viên phòng Cải cách Hành chính Sở Nội vụ  
30 Phan Thanh Nam 17/11/1982 Phó CVP HĐND-UBND UBND huyện Hưng Nguyên  
31 Đinh Thị Tuyết  Nga 07/03/1984 Chuyên viên, Văn phòng Sở Công thương Ths. Cao Diệu Linh (0904.819.583)
32 Dương Thị Thanh  Nhàn 16/3/1982 Phó Trưởng phòng Lao động - TBXH UBND huyện Hưng Nguyên  
33 Trần Thị Quỳnh  Như 01/01/1981 Thanh tra viên Sở Thông tin và truyền thông  
34 Nguyễn Thị  Tiến 02/01/1978 Chuyên viên VP HĐND-UBND UBND thành phố Vinh Ths. Phan Thị Thu Hằng (0914.576.786)
35 Nguyễn Anh  Tuấn 22/4/1981 Phó trưởng phòng Khoa giáo, văn xã Sở Kế hoạch và đầu tư  
36 Nguyễn Trường Thành 05/04/1974 Chi cục trưởng Thủy Lợi Sở NN và PTNT  
37 Nguyễn Thị Phương  Thảo 08/12/1986 Chuyên viên Ban Nội chính Tỉnh ủy PTP, Ths. Trần Duy Rô Nin (0984.155.186)
38 Hồ Đình  Thắng 23/4/1984 Phó Trưởng phòng Nông nghiệp PTNT UBND huyện Nam Đàn  
39 Trần Lê  Thắng 27/5/1981 Phó Chánh Văn phòng Ban An toàn Giao thông tỉnh  
40 Lương Thị  Thuận 07/12/1988 CV Phòng Văn hóa thông tin UBND huyện Tân Kỳ PHT, Ths. Dương Thanh Bình (0946.033.568)
41 Lê Thị Ngọc  Thúy 19/9/1980 Phó trưởng phòng Tổng hợp - Hành chính Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ  
42 Nguyễn Văn  Trung 17/10/1977 Trưởng phòng Kinh tế UBND thị xã Cửa Lò  
43 Trần Thị Kim  Ưng 09/06/1979 Thanh tra viên Sở Công thương  PTP, Ths. Nguyễn Thị Hoài An (0912.657.559)
44 Ngô Thị Vân 30/08/1980 Giảng viên Trường Chính trị Nghệ An  
45 Mai Huy  Viện 02/12/1979 Thanh tra viên Sở Tài nguyên và Môi trường  
46 Nguyễn Văn  Việt 12/02/1979 Chuyên viên, phòng Kế hoạch tổng hợp Ban Dân tộc tỉnh Ths. Lê Thị Vinh (0946.284.900)
47 Nguyễn Thị  Vinh 12/4/1982 Chuyên viên VP HĐND-UBND UBND thành phố Vinh  
48 Hồ Uyên  29/10/1976 Phó Trưởng phòng Tài nguyên và MT Ban QL KKT Đông Nam  
Lưu ý
:
Giảng viên cần yêu cầu học viên in trên 02 mặt giấy; 
Ngày nộp tiểu luận: Chậm nhất sáng 05/7/2019
Địa điểm nộp tiểu luận: Chủ nhiệm lớp tại Trường Chính trị Nghệ An.

 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn