Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC LL CT-HC Thái Hoà 5

Người đăng: Nguyễn Đình Thanh File đính kèm: Không có

TT

Họ và tên

Tên đề tài

Giảng viên hướng dẫn

1 Trần  Dũng Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn thị xã Thái Hòa trong giai đoạn hiện nay PHT,Ths. Phan Tiến Dũng          (0912883048)
2 Nguyễn Thị Hoàng  Anh Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác dân vận tại thị xã Thái Hòa trong giai đoạn hiện nay TK,Ths. Phạm Thị Như Quỳnh     (0983233834)
3 Lê Xuân  Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ Bưu điện thị xã Thái Hòa trong giai đoạn hiện nay Gv,Ths. Trần Văn Công             (0911177968)
4 Nguyễn Thị Bích  Hạnh Vận dụng “Quy luật chuyển hóa từ những thay đổi về lượng thành sự thay đổi về chất và ngược lại” trong Triết học Mác - Lênin vào việc giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường THPT Tây Hiếu trong giai đoạn hiện nay PTK,Ths. Nguyễn Thị Kim Oanh  (0915126610)
5 Nguyễn Quang  Hải Vận dụng “Quy luật mâu thuẫn” trong Triết học Mác - Lênin vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở Trường THCS Tây Hiếu trong giai đoạn hiện nay. Gv,Ths. Phạm Thị Tuân              (0918011862)
6 Dương Thị  Hằng Vận dụng quan điểm của Đảng về phát huy vai trò của đội ngũ trí thức vào nâng cao chất lượng công tác tại Viện KSND TX Thái Hòa hiện nay Gv,Ths. Nguyễn Văn Điều            (0914722588)
7 Phan Thị Thúy  Hằng Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại Kho bạc NN Thái Hòa TP,Ths. Lê Thu Hường                 (0918660614)
8 Lê Thị  Hoa Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của UBMTTQ xã Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa trong giai đoạn hiện nay Gv,Ths. Nguyễn Thị Mai Thương (0906053345)
9 Nguyễn Thị  Hòa Vận dụng quan điểm toàn diện trong Triết học Mác - Lênin vào việc giáo dục kĩ năng sống cho học sinh ở trường THPT Tây Hiếu trong giai đoạn hiện nay. Gv.Ths. Phạm Thị Lan Hương      (0912019880)
10 Nguyễn Thành  Lâm Một số giải pháp nâng cao hoạt động Công đoàn Kho bạc NN TX Thái Hòa PTK,Ths. Chu Văn Xuân           (0984457268)
11 Nguyễn Thọ Kỳ Một số giải pháp nâng cao chất lượng đảng viên ở Chi bộ đội Kiểm lâm cơ động và PCCC rừng số 3 trong giai đoạn hiện nay Gv.Ths.Nguyễn Thị Hồng Giang (0945275660)
12 Hồ Thị Thúy  Nga Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc người có công trên địa bàn TX Thái Hòa trong giai đoạn hiện nay Gv.Ths.Cao Diệu Linh                 (0904819583)
13 Nguyễn Thị Huyền  Thương Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tham mưu kết nạp đảng viên của Ban Tổ chức Thị ủy Thái Hòa trong giai đoạn hiện nay PHT. Nguyễn Mỹ Tặng              (0984963448) 
14 Hồ Diệp  Uyên Vận dụng “Quy luật chuyển hóa từ những thay đổi về lượng thành sự thay đổi về chất và ngược lại” trong Triết học Mác - Lênin vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở Trường THPT Thái Hòa trong giai đoạn hiện nay PTK,Ths. Nguyễn Thị Kim Oanh  (0915126610)

Lưu ý: Giảng viên cần yêu cầu học viên in trên 02 mặt giấy; 

Ngày nộp khóa luận: Chậm nhất sáng 20/6/2019
Ngày nộp bản thảo cho giảng viên hướng dẫn: Trước ngày nộp khóa luận ít nhất 5 ngày
Địa điểm nộp khóa luận: Chủ nhiệm lớp tại TTBDCT, sau đó TTBDCT nộp về trường.

 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn