Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp Bồi dưỡng ngạch CV K33.3 Quỳnh Lưu

Người đăng: Nguyễn Đình Thanh File đính kèm: Không có

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Giảng viên hướng dẫn

1 Lê Thị  Ngữ Văn phòng HĐND-UBND huyện HT,TS. Nguyễn Thị Hồng Hoa (0988.972.868)
2 Hồ Phúc  Đức Phòng Nội vụ UBND huyện  
3 Nguyễn Thị  Thu Phòng Y tế UBND huyện  
4 Đặng Ngọc Minh Huyện đoàn Quỳnh Lưu  
5 Nguyễn Cảnh Huyên Phòng TC-KH UBND huyện QL  
6 Dương Danh  Thành Phòng TC-KH UBND huyện QL  
7 Huỳnh Ngọc  Trâm UBND xã Tân Thắng PHT,Ths. Phan Tiến Dũng (0912.883.048)
8 Vũ Văn Cường UBND xã Tân Thắng  
9 Nguyễn Ngọc  Sơn UBND xã Tân Thắng  
10 Đường Trọng  Huyền UBND xã Tân Thắng  
11 Lê Văn Minh Cường UBND xã Tân Thắng  
12 Phan  Anh UBND xã Tân Thắng  
13 Vi Văn  Nghiêm UBND xã Tân Thắng PHT. Nguyễn Mỹ Tặng (0984.963.448)
14 Nguyễn Thị  Vân UBND xã Quỳnh Thọ  
15 Hoàng Thị  Nghĩa UBND xã Quỳnh Thọ  
16 Hồ Thị  Oanh UBND xã Quỳnh Bảng  
17 Trần Thị  Thảo UBND xã Tiến Thủy PHT, Ths. Dương Thanh Bình (0946.033.568)
18 Nguyễn Văn  Dũng UBND xã Quỳnh Hồng  
19 Hồ  Danh UBND xã Quỳnh Nghĩa  
20 Nguyễn Thị Bích  Thảo UBND xã Quỳnh Nghĩa  
21 Trần Thị  Yến UBND xã Sơn Hải TK, Ths. Nguyễn Khắc Thắng (0913.078.140)
22 Nguyễn Thị  Giang UBND xã Sơn Hải  
23 Nguyễn Bỉnh Khảng Khảng UBND xã Quỳnh Châu  
24 Nguyễn Thị  Luân UBND xã Quỳnh Châu  
25 Hồ Sỹ  Viên UBND xã Quỳnh Châu  
26 Hồ Thị Hiền UBND xã Quỳnh Châu  
27 Lê Thị Hương  Giang UBND xã Quỳnh Châu PTK, Ths. Thái Xuân Sang (0915.779.259)
28 Vũ Văn  Thế UBND xã Quỳnh Châu  
29 Nguyễn Thị Thanh Hoa UBND xã Quỳnh Châu  
30 Hồ Thị Thanh  Bình UBND xã Quỳnh Châu  
31 Nguyễn Thị Thanh  Xuyên UBND xã Quỳnh Châu  
32 Vũ Huy  Thao UBND xã Quỳnh Châu PTK, Ths. Nguyễn Thị Thanh (0915.358.785)
33 Nguyễn Chí  Đào UBND xã Quỳnh Mỹ  
34 Vũ Kim  Chương UBND xã Quỳnh Mỹ  
35 Phan Thanh  Tam UBND xã Quỳnh Thạch  
36 Đậu Đức  Thịnh UBND xã Quỳnh Thạch  
37 Lê Văn  Huề UBND xã Quỳnh Văn  
38 Trần Văn  Nguyện UBND xã Quỳnh Long GV. Lê Anh Xuân (0913.078.468)
39 Vũ Ngọc  Chắt UBND xã Quỳnh Long  
40 Trần Trung  Đức UBND xã Quỳnh Long  
41 Nguyễn Văn  Hùng UBND xã Quỳnh Hậu  
42 Nguyễn Ngọc  Khánh UBND xã Quỳnh Diễn  
43 Trịnh Thị  UBND xã Quỳnh Diễn Ths. Nguyễn Anh Tuấn (0902.286.684)
44 Hồ Xuân  Bảng UBND xã Quỳnh Diễn  
45 Hồ Viết  Tài UBND xã Quỳnh Yên  
46 Nguyễn Thị  Phúc UBND xã Quỳnh Yên  
47 Hồ Thị  Trang UBND xã Quỳnh Yên  
48 Nguyễn Kế  Lợi UBND TT Cầu Giát Ths. Phan Thị Thu Hằng (0914.576.786)
49 Trần Thị Thanh  Xuân UBND TT Cầu Giát  
50 Trương Đình  Trung UBND TT Cầu Giát  
51 Nguyễn Vinh Hiến Trung UBND TT Cầu Giát  
52 Hồ Sỹ  Dung UBND TT Cầu Giát  
53 Bùi Văn  Thức UBND TT Cầu Giát Ths. Lê Thị Vinh (0946.284.900)
54 Nguyễn Thị  Thu UBND TT Cầu Giát  
55 Thái Bá  Thành UBND TT Cầu Giát  
56 Nguyễn Duy  Trọng UBND TT Cầu Giát  
57 Nguyễn Thị  Dương UBND TT Cầu Giát  
58 Đậu Thị  Thủy UBND xã Quỳnh Giang PTP, Ths. Trần Duy Rô Nin (0984.155.186)
59 Nguyễn Văn  Thủy UBND xã Quỳnh Giang  
60 Nguyễn Bá  Thái UBND xã Quỳnh Giang  
61 Nguyễn Thị Thùy Hương UBND xã Quỳnh Lâm  
62 Hồ Thị Thanh  Trà UBND xã Quỳnh Lâm PTP, Ths. Nguyễn Thị Hoài An (0912.657.559)
63 Trần Văn  Trung UBND xã Quỳnh Thanh  
64 Trần Thị Phương  Dung UBND xã Quỳnh Thanh  
65 Nguyễn Thái  Lan UBND xã Quỳnh Tân Ths. Võ Thị Thúy Hà (0982.346.308)
66 Nguyễn Cảnh  Hải UBND xã Quỳnh Tân  
67 Nguyễn Đình  Thảo BV Phong-Da liễu TW Quỳnh Lập  
Lưu ý: Giảng viên cần yêu cầu học viên in trên 02 mặt giấy; 
Ngày nộp tiểu luận: Chậm nhất sáng 26/6/2019
Địa điểm nộp tiểu luận: Chủ nhiệm lớp tại Trường Chính trị Nghệ An.
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn