Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp Bồi dưỡng ngạch CV K33.1 Kỳ Sơn

Người đăng: Nguyễn Đình Thanh File đính kèm: Không có

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Giảng viên hướng dẫn

1 Phan Thị Thanh  Nhàn Chi cục thống kê Kỳ Sơn HT,TS. Nguyễn Thị Hồng Hoa (0988.972.868)
2 Thái Thị Mai  Anh TT Văn hóa TT và TT huyện Kỳ Sơn  
3 Nguyễn Văn  Thành Trường Tiểu học Mường Lống 1  
4 Xồng Bá  Cha Trường Tiểu học Mỹ Lý 2  
5 Trần Văn  Quý Trường PTCS DTBT Mường Lống  
6 Nguyễn Thế  Vĩnh Trường Tiểu học Huồi Tụ 1  
7 Nguyễn Văn  Đăng Trường THCS DTBT Huồi Tụ  
8 Hà Thắm  Cảnh Trường Tiểu học Tà Cạ PHT,Ths. Phan Tiến Dũng (0912.883.048)
9 Moong Văn Sơn Đảng ủy xã Keng Đu  
10 Lương Văn  Thoong UBND xã Keng Đu  
11 Lương Văn Ngoan UBND xã Keng Đu  
12 Lô Văn  Kiến UBND xã Keng Đu  
13 Lô Văn  Phúc UBND xã Keng Đu  
14 La Thị  Tha UNND xã Nậm Càn  
15 Lô Thị  Thái UNND xã Nậm Càn PHT. Nguyễn Mỹ Tặng (0984.963.448)
16 Lương Văn  Bình UNND xã Nậm Càn  
17 Lương Văn  Ngọc UNND xã Nậm Càn  
18 Vừ Vả  Chá UBND xã Tà Cạ  
19 La Pa  Vin UBND xã Tà Cạ PHT, Ths. Dương Thanh Bình (0946.033.568)
20 Lâm Thị  Hồng UBND xã Tà Cạ  
21 Vi Văn  Kèo UBND xã Tà Cạ  
22 Lô Thị  Ngân UBND xã Tà Cạ  
23 Vương Thị Minh  Anh UBND xã Tà Cạ TK, Ths. Nguyễn Khắc Thắng (0913.078.140)
24 Vi Trọng  Đức UBND xã Tà Cạ  
25 Vi Thị Phương  Thanh UBND xã Tà Cạ  
26 Lang Thị  Lan UBND Thị trấn Mường Xén  
27 Vi Văn  Nghĩa UBND Thị trấn Mường Xén  
28 Lê Thanh  Tuấn UBND Thị trấn Mường Xén  
29 Phạm Viết  Phúc Trường Tiểu học Tà Cạ  
30 Phạm Thị  Hường UBND huyện Kỳ Sơn PTK, Ths. Nguyễn Thị Thanh (0915.358.785)
31 Hà Văn  Khôi UBND xã Na Loi  
32 Thò Bá  Cu UBND xã Na Loi  
33 Lương Văn  Hoài UBND xã Na Loi  
34 Kha Văn  Thi Đảng ủy xã Phà Đánh  
35 Lô Văn  Pha UBND xã Phà Đánh  
36 Cụt Văn  Thê UBND xã Phà Đánh  
37 Ven Văn  Khút Đảng ủy xã Bảo Nam PTK, Ths. Thái Xuân Sang (0915.779.259)
38 Moong Văn  Chăn Đảng ủy xã Bảo Nam  
39 Ven Thị  Bình UBND xã Bảo Nam  
40 Ốc văn  Liên UBND xã Bảo Nam  
41 Lô Thị  Nhung UBND xã Bảo Nam  
42 Lương Văn  Ca UBND xã Bảo Nam GV. Lê Anh Xuân (0913.078.468)
43 Chương Văn  Anh UBND xã Mường Ải  
44 Lương Thị  Dung NH No & PTNT huyện Kỳ Sơn Tây Nghệ An  
45 Dềnh Bá  Chớ UBND xã Bắc Lý  
46 Cụt Văn  Phương UBND xã Bắc Lý  
47 Cụt Văn  Vắt UBND xã Bắc Lý Ths. Phan Thị Thu Hằng (0914.576.786)
48 Lương Văn  Ai Trung tâm y tê huyện Kỳ Sơn  
49 Moong Thị  Nghi Đoàn Thanh niên huyện Kỳ Sơn  
50 Moong Thị  Yến Đoàn Thanh niên huyện Kỳ Sơn  
51 Lô Mai  Ly UBND xã Chiêu Lưu   
52 Quang Thị  Hiền UBND xã Chiêu Lưu  Ths. Lê Thị Vinh (0946.284.900)
53 Nguyễn Thị Thanh  Trà UBND xã Chiêu Lưu   
54 Lương Thị  Hồng UBND xã Mường Lống  
55 Vi Thị Thúy  Ngân UBND xã Mường Lống  
56 Lương Ba  Đơn UBND xã Mường Lống  
57 Xeo Mạnh  Giàu UBND xã Mường Lống Ths. Nguyễn Anh Tuấn (0902.286.684)
58 Vy Văn  Vông UBND xã Keng Đu  
59 Vi Thị  Hương UBND xã Na Loi  
60 Trần Ngọc  Hùng Trung tâm bán hàng  
61 Cụt Văn  Quang UBND xã Mường Típ  
62 Nguyễn Thị  Hợi UBND xã Mường Típ Ths. Hồ Thị Hưng (0983.244.995)
63 Nguyễn Thị  UBND xã Mường Típ  
64 Lương Văn  Lợi UBND xã Mường Típ  
65 Ngân  UBND xã Mường Típ  
66 Nguyễn Sỹ  Đông Trường TH Nậm Cắn 2  
67 Đào Công  Quang Trường TH Hữu Kiệm Ths. Cao Diệu Linh (0904.819.583)
68 Doãn Chí  Trung Trường TH Bắc Lý 1  
69 Lầu Y  Chia Văn Phòng Huyện ủy  
70 Lâm Nguyên  Ngọc Trường TH Na Ngoi 2  
71 Nguyễn Quang  Hùng Trường Tiểu học Huồi Tụ 1  
72 Nguyễn Khắc  Lĩnh Hiệu trưởng Chiêu lưu 1 PTP, Ths. Trần Duy Rô Nin (0984.155.186)
73 Phạm Hồng  Thắng HT THCS DTBT Nậm Cắn  
74 Phan Đăng  Vinh P.Hiệu trưởng  
75 Phan Hữu  Cường  Chuyên Viên phòng GD ĐT  
76 Lê Văn  Hoàng PHT Trường TH huồi tụ 1 Ths. Võ Thị Thúy Hà (0982.346.308)
77 Nguyễn Duy  Công PHT Trường TH huồi tụ 1  
78 Mùa Y  Xài UBND xã Hữu Kiệm  
79 Lương Thị  Căm UBND xã Hữu Kiệm  
80 Lê Thị  Vân UBND xã Hữu Kiệm PTP, Ths. Nguyễn Thị Hoài An (0912.657.559)
81 Vi Thị  UBND xã Hữu Kiệm  
82 Nguyễn Xuân  Phức Chuyên Viên phòng GD ĐT  
Lưu ý: Giảng viên cần yêu cầu học viên in trên 02 mặt giấy; 
Ngày nộp tiểu luận: Chậm nhất sáng 20/6/2019
Địa điểm nộp tiểu luận: Chủ nhiệm lớp tại Trường Chính trị Nghệ An.
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn