Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng K1 năm 2019

Người đăng: Nguyễn Đình Thanh File đính kèm: Không có

NGÀY

TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC

TIẾT

GIẢNG VIÊN

GHI CHÚ

10 S 7h: Đón tiếp học viên, làm thủ tục nhập học   Chủ nhiệm, cán bộ tuyển sinh, cán bộ thư viện  
    8h: Khai giảng lớp học   Đại diện Đảng ủy; BGH; Trưởng, phó khoa, phòng; chủ nhiệm lớp; viên chức được phân công.  
    Một số vấn đề chung về kiến thức, kỹ năng quản lý và lãnh đạo của cấp phòng 4 TK,Ths: Nguyễn Khắc Thắng  
  C Thảo luận 4 TK,Ths: Nguyễn Khắc Thắng  
11 S Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật trong công tác 4 Gv: Lê Anh Xuân  
  C Thảo luận 4 Gv: Lê Anh Xuân  
12 S Kỹ năng tham mưu của lãnh đạo cấp phòng 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
  C Thảo luận 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
13 S Kỹ năng quản lý và phát triển nhân sự của lãnh đạo cấp phòng 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
14 S Kỹ năng lập và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác của lãnh đạo cấp phòng 4 PTK,Ths: Thái Xuân Sang  
  C        
15-16 S-C Nghỉ      
17 S Thảo luận 4 PTK,Ths: Thái Xuân Sang  
  C Phân tích và phát triển tổ chức 4 PTK,Ths: Thái Xuân Sang  
18 S Thảo luận 4 PTK,Ths: Thái Xuân Sang  
  C Ôn tập, kiểm tra lần 1 2 PTK,Ths: Thái Xuân Sang  
19 S Kỹ năng, công cụ, mô hình trong phân tích và dự báo kinh tế - tài chính 4 Gv,Ths: Cao Diệu Linh  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Cao Diệu Linh  
20 S Phân cấp quản lý trong lĩnh vực kinh tế - tài chính 4 Gv,Ths: Cao Diệu Linh  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Cao Diệu Linh  
21 S Phân cấp quản lý trong lĩnh vực văn hóa - xã hội 4 Gv,Ths: Lê Thị Vinh  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Lê Thị Vinh  
22-23 S-C Nghỉ      
24 S Kiểm tra, giám sát hoạt động của cấp phòng 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
25 S Quản lý cung ứng dịch vụ công về văn hóa - xã hội 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
  C Thảo luận 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
26 S Ôn tập, kiểm tra lần 2 2 TK,Ths: Nguyễn Khắc Thắng  
  C Hướng dẫn viết  thu hoạch cuối khoá 4 TK,Ths: Nguyễn Khắc Thắng  
02/7   15h15: Bế giảng lớp học   Đại diện Đảng uỷ; BGH; trưởng, phó khoa, phòng; chủ nhiệm lớp; viên chức được phân công.  
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn