Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC LL CT-HC K48.11

Người đăng: Nguyễn Đình Thanh File đính kèm: Không có

NGÀY

TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC

TIẾT

GIẢNG VIÊN

GHI CHÚ

 

 

Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa (tiếp)

     
1 S Luật Hiến pháp 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
  C Luật Hành Chính 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
2 S Luật Dân sự 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
  C Thảo luận 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
3-7 S-C Nghỉ      
8 S Luật Hôn nhân & Gia đình 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
  C Luật Đất đai, Luật Kinh tế 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
9 S Pháp luật thực hiện dân chủ ở cơ sở 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
10-14 S-C Nghỉ      
15 S Thực hiện pháp luật và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
  C Thảo luận 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
   

Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước

     
16 S Lý luận về quản lý hành chính nhà nước 4 Gv,Ths: Cao Diệu Linh  
  C Quản lý hoạt động kinh tế ở cơ sở 4 Gv,Ths: Cao Diệu Linh  
17-21 S-C Nghỉ      
22 S Quản lý ngân sách địa phương 4 Gv,Ths: Cao Diệu Linh  
  C Quản lý cán bộ, công chức ở cơ sở 4 Gv,Ths: Cao Diệu Linh  
23 S Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ở cơ sở 4 Gv,Ths: Cao Diệu Linh  
  C Thảo luân 4 Gv,Ths: Cao Diệu Linh  
24-28 S-C Nghỉ      
29 S Nghỉ      
  C Nghỉ      
30 S Nghỉ      
  C Nghỉ      
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn