Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC LL CT-HC K48.8 Đại học Vinh

Người đăng: Nguyễn Đình Thanh File đính kèm: Không có

NGÀY

TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC

TIẾT

GIẢNG VIÊN

GHI CHÚ

 

 

Nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân ở cơ sở

     
1 S Công tác dân vận của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác dân vận 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Mai Thương   
  C Nghiệp vụ công tác phụ nữ và vận động phụ nữ ở cơ sở 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Mai Thương   
2 S Thảo luận   4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Mai Thương   
  C Nghiệp vụ công tác nông dân và vận động nông dân ở cơ sở 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Mai Thương   
3 S Nghiệp vụ công tác Mặt trận tổ quốc và vận động xây dựng khối đại đoàn kết ở cơ sở 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Mai Thương   
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Mai Thương   
4-7 S-C Nghỉ      
8 S Nghiệp vụ công tác Công đoàn và vận động công nhân ở cơ sở 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Mai Thương   
  C Nghiệp vụ công tác Đoàn TN và vận động thanh niên ở cơ sở 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Mai Thương   
9 S Nghiệp vụ công tác Hội CCB và vận động CCB ở cơ sở 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Mai Thương   
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Mai Thương   
10-13 S-C Nghỉ      
   

Phần học địa phương

     
14 S Truyền thống văn hóa và con người Nghệ An 4 TP,Ths: Nguyễn Phùng Khánh  
  C Dân tộc thiểu số và thực hiện chính sách dân tộc ở Nghệ An 4 TP,Ths: Nguyễn Phùng Khánh  
15 S Tôn giáo và thực hiện chính sách tôn giáo ở Nghệ An 4 TP,Ths: Nguyễn Phùng Khánh  
  C Thảo luận 4 TP,Ths: Nguyễn Phùng Khánh  
16 S Thi hết môn: Kỹ năng LĐ, QL 4 Cán bộ coi thi  
  C Thi hết môn: Nghiệp vụ công tác đảng 4 Cán bộ coi thi  
17-19 S-C Nghỉ      
20 S Lịch sử Đảng bộ Nghệ An 4 PHT,Ths: Dương Thanh Bình  
  C Tiếp 4 PHT,Ths: Dương Thanh Bình  
21 S Nhiệm vụ cơ bản và những giải pháp chủ yếu phát triển các lĩnh vực đời sống xã hội của địa phương 4 PHT,Ths: Dương Thanh Bình  
22 C Tiếp 4 PHT,Ths: Dương Thanh Bình  
  S Thảo luận 4 PHT,Ths: Dương Thanh Bình  
  C NC      
23 S Thi hết môn: Nghiệp vụ công tác đoàn thể 4 Cán bộ coi thi   
  C Thi hết môn: Phần học địa phương 4 Cán bộ coi thi   
24 S Thi lần 2 các môn   Cán bộ coi thi   
  C Thi lần 2 các môn   Cán bộ coi thi   
25/6-2/7 S-C Nghỉ      
3/7 S Hệ thống chương trình, hướng dẫn ôn thi và viết khoá luận tốt nghiệp 4 PHT, Ths. Phan Tiến Dũng  
  C Tiếp 4 PHT, Ths. Phan Tiến Dũng  
Các thông tin khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn