Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC LL CT-HC Quỳ Châu 8

Người đăng: Nguyễn Đình Thanh File đính kèm: Không có

TT Họ và tên Tên đề tài Giảng viên hướng dẫn
1 Hồ Thị  Dung Vận dụng quan điểm của Đảng về phát huy vai trò của đội ngũ tri thức trong sự nghiệp xây dựng CNXH vào việc nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo tại Trường THCS Châu Bình trong giai đoạn hiện nay. Gv,Ths. Nguyễn Văn Phượng (0944388559)
2 Lê Tình Quân Vận dụng quan điểm của Đảng về phát huy vai trò của đội ngũ tri thức trong sự nghiệp xây dựng CNXH vào việc nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo tại Trường Tiểu học Châu Hội 1 trong giai đoạn hiện nay. GvThs. Nguyễn Văn Phượng (0944388559)
3 Lương Thị  Thực trạng và một số giải pháp nhằm đổi mới phong cách lãnh đạo cho đội ngũ cán bộ quản lý các trường Mầm Non trên địa bàn huyện Quỳ Châu trong giai đoạn hiện nay. PTK,Ths. Nguyễn Thị Loan (0912999492)
4 Đậu Nữ Kiều Linh Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tại Kho bạc nhà nước huyện Quỳ Châu. Gv. Lê Anh Xuân (0913078468)
5 Lữ Thị  Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Liên hiệp phụ nữ xã….. Gv,Ths. Nguyễn Thị Thu Sa (0917136222)
6 Phạm Thị  Hậu Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc theo Tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng nông thôn mới tại xã Châu Thuận, huyện Quỳ Châu trong giai đoạn hiện nay. Gv,Ths. Nguyễn Văn Điều (0914722588)
7 Lương Thị  Chung Thực trạng và giải pháp nâng cao công tác đăng ký quản lý hộ tịch trên địa bàn huyện Quỳ Châu. Gv,Ths. Nguyễn Anh Tuấn (0902286684)
8 Lê Thị  Bình Vận dụng quan điểm toàn diện trong triết học Mác - Lênin vào việc giáo dục đạo đức cho học sinh Trường THPT Quỳ Châu trong giai đoạn hiện nay. PTK,Ths. Nguyễn Thị Kim Oanh (0915126610)
9 Nguyễn Thị  Khuyên Tư tưởng Hồ Chí Minh với việc thực hiện đại đoàn kết dân tộc trong công cuộc đổi mới hiện nay. Gv,Ths. Mai Thị Thu Hiền (0916844286)
10 Nguyễn Văn  Dũng Thực trạng và giải pháp về công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An. Gv,Ths. Phan Thị Thanh Huyền (0975583345)
11 Nguyễn Hữu  Đàn Vận dụng quan điểm của Đảng về phát huy vai trò đội ngũ tri thức trong sự nghiệp xây dựng CNXH vào nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo tại Trường THPT Quỳ Châu hiện nay. Gv,Ths. Nguyễn Văn Điều (0914722588)
12 Lê Văn  Phong Vận dụng quy luật chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng thành những thay đổi về chất và ngược lại để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức UBND xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu trong giai đoạn hiện nay. Gv,Ths. Phạm Thị Tuân  (0918011862)
13 Vi Thị  Nga Vận dụng quan điểm trong triết học Mác - Lênin vào việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở tại huyện Quỳ Châu trong giai đoạn hiện nay. Gv,Ths. Phạm Thị Lan Hương (0912019880)
14 Lữ Thị  Châu Một số giải pháp nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng bộ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu trong giai đoạn hiện nay. Gv,Ths. Nguyễn Thị Chiên (0913048115)

Lưu ý: Giảng viên cần yêu cầu học viên in trên 02 mặt giấy; 

Ngày nộp khóa luận: Chậm nhất sáng 25/5/2019
Ngày nộp bản thảo cho giảng viên hướng dẫn: Trước ngày nộp khóa luận ít nhất 5 ngày
Địa điểm nộp khóa luận: Chủ nhiệm lớp tại TTBDCT, sau đó TTBDCT nộp về trường.

 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn