Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp Bồi dưỡng ngạch CV K33.6 Đô Lương

Người đăng: Nguyễn Đình Thanh File đính kèm: Không có

NGÀY

TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC

TIẾT

GIẢNG VIÊN

GHI CHÚ

11 S Khai giảng lớp học   Đại diện BGH, Lãnh đạo phòng ĐT, Chủ nhiệm, Viên chức Thư viện, Lái xe  
Nhà nước trong hệ thống chính trị 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
12 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
  C Tổ chức bộ máy HCNN 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
13 S Tiếp 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
14-17 S-C Nghỉ      
18 S Cải cách hành chính 4 PTP,Ths: Trần Duy Rô Nin  
  C Tiếp 4 PTP,Ths: Trần Duy Rô Nin  
19 S Thảo luận 4 PTP,Ths: Trần Duy Rô Nin  
  C Hệ thống thông tin trong QLHCNN 4 PTP,Ths: Trần Duy Rô Nin  
20 S Tiếp 4 PTP,Ths: Trần Duy Rô Nin  
  C Thảo luận 4 PTP,Ths: Trần Duy Rô Nin  
21-24 S-C Nghỉ      
25 S Công vụ, công chức 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
26 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
  C Quản lý tài chính trong cơ quan HCNN 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
27 S Tiếp 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn