Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC CT-HC Quân sự K10

Người đăng: Nguyễn Đình Thanh File đính kèm: Không có

NGÀY

TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC

TIẾT

GIẢNG VIÊN

GHI CHÚ

 

 

Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước

     
6 S Lý luận về quản lý hành chính nhà nước 4 PTK,Ths: Thái Xuân Sang  
  C Quản lý cán bộ, công chức ở cơ sở 4 PTK,Ths: Thái Xuân Sang  
7 S Quản lý đất đai, địa giới hành chính và xây dựng ở cơ sở 4 PTK,Ths: Thái Xuân Sang  
  C Thảo luận 4 PTK,Ths: Thái Xuân Sang  
8 S Quản lý hoạt động văn hoá, giáo dục, y tế ở cơ sở 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
9 S Kiểm tra, xử phạt và cưỡng chế hành chính ở cơ sở 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
10 S Quản lý hoạt động kinh tế ở cơ sở 4 Gv,Ths: Cao Diệu Linh  
  C NC      
11+12 S-C Nghỉ      
13 S Quản lý ngân sách địa phương 4 Gv,Ths: Cao Diệu Linh  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Cao Diệu Linh  
14 S Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở 4 TK,Ths: Nguyễn Khắc Thắng  
  C Tiếp 4 TK,Ths: Nguyễn Khắc Thắng  
15 S Quản lý hành chính - tư pháp ở cơ sở 4 Gv,Ths: Lê Thị Vinh  
  C Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ở cơ sở 4 Gv,Ths: Lê Thị Vinh  
16 S Thi hết môn: Lịch sử Đảng 4 Cán bộ coi thi  
  C Thi hết môn: NN-PL 4 Cán bộ coi thi  
17-19 S-C Nghỉ      
20 S Một số vấn đề về cải cách hành chính ở cơ sở 4 PTK,Ths: Thái Xuân Sang  
  C Thảo luận  4 PTK,Ths: Thái Xuân Sang  
   

Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về ….

     
21 S Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc 4 Gv,Ths: Cao Thị Thu Huyền  
  C Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo 4 Gv,Ths: Cao Thị Thu Huyền  
22 S Tiếp 4 Gv,Ths: Cao Thị Thu Huyền  
  C Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Quỳnh Trang  
23 S Tiếp 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Quỳnh Trang  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Quỳnh Trang  
24 S Quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam về chính sách xã hội 4 TK,Ths: Nguyễn Khắc Thắng  
  C NC      
25-26 S-C Nghỉ      
27 S Những vấn đề cơ bản về chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay  4 PTK,Ths: Thái Xuân Sang  
  C Tiếp 4 PTK,Ths: Thái Xuân Sang  
28 S Xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng - an ninh 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
29 S Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về thực hiện quyền con người  4 TK,Ths: Nguyễn Khắc Thắng  
  C Quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phòng, chống tham nhũng, lãng phí 4 TK,Ths: Nguyễn Khắc Thắng  
30 S Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội hiện nay 4 TK,Ths: Nguyễn Khắc Thắng  
  C Tình hình thế giới và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay 4 TK,Ths: Nguyễn Khắc Thắng  
31 S Thảo luận 4 TK,Ths: Nguyễn Khắc Thắng  
  C NC      
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn