Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC LL CT-HC K3 Đại học Quân sự

Người đăng: Nguyễn Đình Thanh File đính kèm: Không có

NGÀY

TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC

TIẾT

GIẢNG VIÊN

GHI CHÚ

 

 

Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa (tiếp)

     
1 S Pháp luật thực hiện dân chủ ở cơ sở 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
   

Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước

     
2 S Lý luận về quản lý hành chính nhà nước 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
  C Quản lý cán bộ, công chức ở cơ sở 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
3 S Quản lý đất đai, địa giới hành chính và xây dựng ở cơ sở 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
  C Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
4 S Tiếp 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
5 S Quản lý hành chính - tư pháp ở cơ sở 4 Gv,Ths: Lê Thị Vinh  
  C Thảo luận  4 Gv,Ths: Lê Thị Vinh  
6-15 S-C Nghỉ      
16 S Quản lý hoạt động văn hoá, giáo dục, y tế ở cơ sở 4 PTK,Ths: Thái Xuân Sang  
  C Tiếp 4 PTK,Ths: Thái Xuân Sang  
17 S Kiểm tra, xử phạt và cưỡng chế hành chính ở cơ sở 4 PTK,Ths: Thái Xuân Sang  
  C Thảo luận  4 PTK,Ths: Thái Xuân Sang  
18 S Quản lý hoạt động kinh tế ở cơ sở 4 Gv,Ths: Cao Diệu Linh  
  C Quản lý ngân sách địa phương 4 Gv,Ths: Cao Diệu Linh  
19 S Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ở cơ sở 4 Gv,Ths: Cao Diệu Linh  
  C Một số vấn đề về cải cách hành chính ở cơ sở 4 Gv,Ths: Cao Diệu Linh  
20 S Thảo luận  4 Gv,Ths: Cao Diệu Linh  
  C NC      
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn