Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC LL CT-HC K48.7 Đại học Vinh

Người đăng: Nguyễn Đình Thanh File đính kèm: Không có

TT

Họ và tên

Tên đề tài

Giảng viên hướng dẫn

1 Nguyễn Văn  Phú Giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở Trường Đại học Vinh PTK, Ths. Nguyễn Thị Thanh (0915.358.785)
2 Thái Thị Kim  Oanh Một số giải pháp nâng cao chất lượng giảng viên Trường Đại học Vinh TK, Ths. Nguyễn Khắc Thắng (0913.078.140)
3 Nguyễn Thị Xuân  Lộc Một số giải pháp cơ bản xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên sư phạm ở trường Đại học Vinh trong giai đoạn hiện nay. PTK, Ths. Nguyễn Thị Loan (0912.999.492) 
4 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa Nâng cao công tác quản lý hoạt động khoa học và công nghệ tại Viện kỹ thuật và Công nghệ nhằm đáp ứng đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo ở Trường Đại học Vinh TK, Ths. Phạm Thị Như Quỳnh (0983.233.834)
5 Nguyễn Anh  Tuấn Pháp phát triển kinh tế xã hội miền Tây Nghệ An: thực trạng và giải pháp TP, Ths. Lê Thu Hường (0918.660.614)
6 Nguyễn Quang  Tuấn Giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, sinh viên Trường Đại học Vinh Ths. Nguyễn Thị Hồng Giang (0945.275.660)
7 Nguyễn Thanh  Mỹ Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm theo tiếp cận CDIO tại Trường Đại học Vinh TP, Ths. Lê Thu Hường (0918.660.614)
8 Phạm Lê  Cường Một số giải pháp đảm bảo chất lượng đào tạo ở Trường Đại học Vinh HT, TS. Nguyễn Thị Hồng Hoa (0988.972.868)
9 Lê Công  Đức Một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư vấn tuyển sinh tại Trường Đại học Vinh hiện nay. PHT, Ths. Phan Tiến Dũng (0912.883.048)
10 Hồ Mỹ  Hạnh Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo khối ngành kinh tế theo tiếp cận CDIO tại Khoa Kinh tế, trường Đại học Vinh PTP, Ths. Phan Văn Ninh (0915.051.724)
11 Đinh Văn  Liêm Vận dụng quan điểm của Đảng về phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội vào việc nâng cao chất lượng tại Khoa Luật Trường Đh Vinh hiện nay Ths. Nguyễn Văn Điều (0914.722.588)
12 Trần Thị Kim  Oanh Giải pháp nâng cao năng lực của đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại Viện Sư phạm Tự nhiên, Trường Đại học Vinh TK, Ths. Nguyễn Văn Thành (0949.568.016)
13 Phan Xuân  Phồn Vận dụng quy luật “từ sự thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất” vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên cấp Trung học cơ sở, Trường Thực hành sư phạm, Đại học Vinh PTK, Ths. Nguyễn Thị Kim Oanh (0915.126.610)
14 Lê Xuân  Sơn Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường THPT chuyên- Trường Đại học Vinh. PTK, Ths. Nguyễn Thị Thanh (0915.358.785)
Lưu ý: Giảng viên cần yêu cầu học viên in trên 02 mặt giấy;
Ngày nộp khóa luận: Chậm nhất sáng 23/3/2019;
Ngày nộp bản thảo cho giảng viên hướng dẫn: Trước ngày nộp khóa luận ít nhất 5 ngày;
Nộp khóa luận cho: Chủ nhiệm lớp.
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn