Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC LL CT-HC Diễn Châu 20

Người đăng: Nguyễn Đình Thanh File đính kèm: Không có

TT

Họ và tên

Tên đề tài

Giảng viên hướng dẫn

1 Võ Thị Mỹ  Hạnh Vận dụng  cặp phạm trù bản chất và hiện tượng trong Triết học Mác -Lê nin  vào việc giáo dục đạo đức cho học sinh trung tâm GDNN-GDTX trong giai đoạn hiện nay PTK,Ths. Nguyễn Thị Kim Oanh (0915.126.610)
2 Hoàng Minh  Tuân Vận dụng quan điểm toàn diện trong Triết học Mác Lê Nin vào việc rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh trường THCS xã Diễn Thịnh giai
đoạn hiện nay
Ths. Phạm Thị Lan Hương (0912.019.880)
3 Võ Thị  Đào Một số gải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức ở
 trường mầm non xã Diễn Thọ- thực trạng và giải pháp
Ths. Nguyễn Anh Tuấn (0902.286.684)
4 Bùi Thị  Thảo Thực trạng và giải pháp thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở trên địa bàn xã Diễn Đồng huyện Diễn Châu trong giai đoạn hiện nay Ths. Phan Thị Thu Hằng (0914.576.786)
5 Nguyễn Thị Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức ở trường tiểu học xã Diễn Hạnh hiện nay PTK, Ths. Thái Xuân Sang (0915.779.259)
6 Chu Thị  Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại xã Diễn Phong huyện Diễn Châu PHT,Ths. Phan Tiến Dũng (0912.883.048)
7 Tạ Văn  Hiệp Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý đất đai trên địa bàn xã Diễn Phúc huyện Diễn Châu Ths. Cao Diệu Linh (0904.819.583)
8 Nguyễn Thị   Hòa Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở tại trường tiểu học xã Diễn Thái Ths. Nguyễn Thị Mai Thương (0906.053.345)   
9 Trịnh Thị Thu  Hương Một số giải pháp đổi mới quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở trường THPT Diễn Châu 2 PTK, Ths. Nguyễn Thị Loan (0912.999.492) 
10 Hoàng Thị  Hảo Một số giải pháp nâng cao chất lượng về văn hóa ở xã Diễn Hồng trong giai đoạn hiện nay Ths. Ngô Thị Vân (0914.127.137)  
11 Phan Trọng Đông Các giải pháp đổi mới quản lý nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường THPT Diễn Châu 2 TP, Ths. Nguyễn Phùng Khánh (0945.491.897)
12 Trần Quyết   Tiến Một số giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại Chi cục thống kê  huyện Diễn châu Ths.Trần Văn Công (0968.298.283)
13 Hồ Thị  Hoa Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng QLNN về văn hóa tại Thị trấn huyện Diễn Châu Ths. Lê Thị Vinh (0946.284.900)
14 Nguyễn Anh Tuấn  Thực trạng và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng tại Đảng bộ huyện Diễn Châu trong giai đoạn hiện nay PHT. Nguyễn Mỹ Tặng (0984.963.448)

Lưu ý: Giảng viên cần yêu cầu học viên in trên 02 mặt giấy; 

Ngày nộp khóa luận: Chậm nhất sáng 21/3/2019
Ngày nộp bản thảo cho giảng viên hướng dẫn: Trước ngày nộp khóa luận ít nhất 5 ngày
Địa điểm nộp khóa luận: Chủ nhiệm lớp tại TTBDCT, sau đó TTBDCT nộp về trường.

 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn