Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC LL CT-HC K48.1

Người đăng: Nguyễn Đình Thanh File đính kèm: Không có

TT

Họ và tên

Tên đề tài

Giảng viên hướng dẫn

1 Lữ Thành  Đức Vận dụng quy luật chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng thành những thay đổi về chất và ngược lại để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu trong giai đoạn hiện nay Ths. Nguyễn Thị Tuân                (0918.011.862)
2 Nguyễn Quang  Huy Thực trạng đổi mới phong cách làm việc theo tư tưởng Hồ Chí Minh tại trường tiểu học Na Ngoi 1, huyện Kỳ Sơn Ths. Nguyễn Thị Chiên                    (0913.048.115)
3 Hà Thị Vinh Tâm Thực trạng và giải pháp giáo dục đạo đức cho học sinh theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh thông qua các giờ chủ nhiệm lớp tại trường THPT Anh Sơn 2 trong giai đoạn hiện nay Ths. Mai Thị Thu Hiền                 (0916.844.286)
4 Nguyễn Thị Kiều  Oanh Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ CB, CC tại cơ quan Huyện ủy huyện Đô Lương Ths. Hồ Thị Hưng                       (0983.244.995)
5 Trần Ngọc  Phúc Thực trạng và giải pháp cải cách hành chính ở UBND xã Nghĩa Liên, huyện Nghĩa Đàn PTP, Ths. Trần Duy Rô Nin             (0984.155.186)
6 Vi Văn  Tùng Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ở xã Châu Lộc, huyện Quỳ Hợp Gv. Lê Anh Xuân                           (0913.078.468)
7 Hoàng Ngọc  Dũng Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Hội Nông dân tại xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn PTK, Ths. Chu Văn Xuân              (0912.583.899)  
8 Nguyễn Mạnh Phong Một số giải pháp nâng cao thu nhập cho thanh niên nông thôn huyện Tân Kỳ, Nghệ An TK, Ths. Nguyễn Văn Thành               (0949.568.016)
9 Nguyễn Thị Phương  Bắc Một số giải pháp phát huy vai trò của Hội LHPN trong công tác vận động phụ nữ trên địa bàn xã Tân Sơn Ths. Nguyễn Thị Thu Sa                (0917.136.222)
10 Lương Văn Công Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ Bản Pòong, xã Đảng bộ xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp Ths. Nguyễn Thị Hồng Giang            (0945.275.660)

Lưu ý: Giảng viên cần yêu cầu học viên in trên 02 mặt giấy;
Ngày nộp khóa luận: Chậm nhất sáng 27/3/2019;
Ngày nộp bản thảo cho giảng viên hướng dẫn: Trước ngày nộp khóa luận ít nhất 5 ngày;
Nộp khóa luận cho: Chủ nhiệm lớp.

 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn