Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC LL CT-HC K3 Đại học Quân sự

Người đăng: Nguyễn Đình Thanh File đính kèm: Không có

NGÀY

TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC

TIẾT

GIẢNG VIÊN

GHI CHÚ

 

 

Những vấn đề cơ bản về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (tiếp)

     
4 S Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước (1986 đến nay) 4 Gv,Ths: Cao Thị Thu Huyền  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Cao Thị Thu Huyền  
5 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Cao Thị Thu Huyền  
  C NC      
6 S Thi hết môn: CN Mác - Lê nin 4 Cán bộ coi thi + CNTT  
  C Thi hết môn: TT Hồ Chí Minh 4 Cán bộ coi thi + CNTT  
   

Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa

     
7 S Hệ thống chính trị và đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
  C Tiếp 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
8 S Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 4 TK,Ths: Nguyễn Khắc Thắng  
  C Thảo luận 4 TK,Ths: Nguyễn Khắc Thắng  
9-17 S-C Nghỉ      
18 S Pháp luật và hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
  C Luật Hiến pháp 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
19 S Luật Hành Chính 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
20 S Luật Dân sự 4 TK,Ths: Nguyễn Khắc Thắng  
  C Luật Hôn nhân & Gia đình 4 TK,Ths: Nguyễn Khắc Thắng  
21 S Luật Đất đai, Luật Kinh tế 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
  C Thảo luận 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
22 S Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
  C Thực hiện pháp luật và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn