Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC LL CT-HC K48.9

Người đăng: Nguyễn Đình Thanh File đính kèm: Không có

NGÀY

TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC

TIẾT

GIẢNG VIÊN

GHI CHÚ

 

 

Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước (tiếp)

     
2 S Quản lý hành chính - tư pháp ở cơ sở 4 Gv,Ths: Cao Diệu Linh  
  C Một số vấn đề về cải cách hành chính ở cơ sở 4 Gv,Ths: Cao Diệu Linh  
3 S Thảo luận  4 Gv,Ths: Cao Diệu Linh  
  C Hướng dẫn đi thực tế cơ sở 4 TP,Ths: Lê Thu Hường  
4-8 S-C Nghỉ      
9-10 S-C Đi thực tế cơ sở 16 Khoa, CN lớp  
11-15 S-C Nghỉ      
   

Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về ….

     
16 S Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ 4 TK,Ths: Ngô Bá Cường  
  C Tiếp 4 TK,Ths: Ngô Bá Cường  
17 S Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo 4 TK,Ths: Ngô Bá Cường  
  C Tiếp 4 TK,Ths: Ngô Bá Cường  
23 S Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc 4 Gv,Ths: Cao Thị Thu Huyền  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Cao Thị Thu Huyền  
24 S Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 4 Gv,Ths: Phan Thị Thanh Huyền  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Phan Thị Thanh Huyền  
25-29 S-C Nghỉ      
30 S Mô hình tăng trưởng và phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế ở Việt Nam 4 Gv,Ths: Phan Thị Thanh Huyền  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Phan Thị Thanh Huyền  
31 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Phan Thị Thanh Huyền  
  C Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam  4 Gv,Ths: Phan Thị Thanh Huyền  
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn