Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC LL CT-HC Nghi Lộc 16

Người đăng: Nguyễn Đình Thanh File đính kèm: Không có

TT

Họ và tên

Tên đề tài

Giảng viên hướng dẫn

1 Lê Trung  Thắng Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên về cải cách hành chính trong trường THPT Nghi Lộc 4 Hồ Thị Hưng (0983.244.995)
2 Phạm Hồng Thanh Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường THCS Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc PTK, Ths. Thái Xuân Sang (0915.779.259)
3 Lê Thị  Hường Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên  trường THCS Nghi Trung, huyện Nghi Lộc trong giai đoạn hiện nay Phan Tiến Dũng (0912.883.048)
4 Nguyễn Khắc  Hiến Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Chi bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ Nghi Lộc giai đoạn hiện nay Ths.Trần Văn Công (0968.298.283)
5 Nguyễn Thị Thu  Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn ở trường THPT Nguyễn Duy Trinh HT,Ths. Nguyễn Thị Hồng Hoa (0988.972.868)
6 Trần Thị  Loan Thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động công tác Đoàn xã Nghi Tiến trong giai đoạn hiện nay Ths. Nguyễn Thị Thu Sa (0917.136.222)
7 Hoàng Thị Tùng Vận dụng quan điểm Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề liên minh công - nông - trí thức vào việc tăng cường sức mạnh đoàn kết trong quần chúng nhân dân trên địa bàn xã Nghi Mỹ, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ an trong giai đoạn hiện nay Ths. Nguyễn Văn Điều (0975.715.461)
8 Đặng Thị  Tâm Nâng cao chất lượng hoạt động của các chi đoàn trên địa bàn xã Nghi Văn , huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019-2024 Ths. Đinh Văn Dũng (0947.869.779)
9 Võ Thị  Chương Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trường tiểu học Nghi Công Bắc. Ths. Lê Thị Vinh (0946.284.900)
10 Nguyễn Minh Hiếu Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt hoạt động công đoàn Trường THPT Nghi Lộc 2 Ths, TK. Phạm Thị Như Quỳnh (0983.233.834)
11 Võ Tuấn  Anh Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở Chi bộ trường tiểu học Nghi Lâm huyện Nghi Lộc trong giai đoạn hiện nay. Nguyễn Mỹ Tặng (0984.963.448)
12 Trần Thị Tùng Anh Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức địa chính trên địa bàn huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An Ths. Cao Diệu Linh (0904.819.583)

Lưu ý: Giảng viên cần yêu cầu học viên in trên 02 mặt giấy; 

Ngày nộp khóa luận: Chậm nhất sáng 26/01/2019
Ngày nộp bản thảo cho giảng viên hướng dẫn: Trước ngày nộp khóa luận ít nhất 5 ngày
Địa điểm nộp khóa luận: Chủ nhiệm lớp tại TTBDCT, sau đó TTBDCT nộp về trường.

 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn