Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC LL CT-HC K47.5

Người đăng: Nguyễn Đình Thanh File đính kèm: Không có

TT

Họ và tên

Tên đề tài

Giảng viên hướng dẫn

1 Bạch Sỹ   Tường Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức tại Cục Thuế tỉnh Nghệ An Ths. Mai Thị Thu Hiền (0916.844.286)
2 Lưu Tùng  Giang Đổi mới phong cách làm việc cho đội ngũ cán bộ, công chức Sở Văn hóa-Thể thao theo cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay Ths. Nguyễn Thị Chiên (0913.048.115)
3 Hoàng Thị Thu Hằng Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong hoạt động tại Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Nghệ An trong giai đoạn hiện nay Ths. Lê Thị Vinh (0946.284.900)
4 Mai Hồng   Phong Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tại cơ quan Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Nghệ An trong giai đoạn hiện nay Ths. Nguyễn Anh Tuấn (0902.286.684)
5 Nguyễn Thị Thanh Hải Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An PTK, Ths. Nguyễn Thị Thanh (0915.358.785)
6 Lê Thùy Dung Một số giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh Nghệ An gắn với tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Ths. Nguyễn Văn Điều (0975.715.461)
7 Hoàng Nữ Hải Yến Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả triển khai hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS tại Cục Hải quan tỉnh Nghệ An và Chi cục Hải quan Vinh Trần Duy Rô Nin (0984.155.186)
8 Đặng Thị Hằng Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng ban hành văn bản QPPL của HĐND tỉnh, UBND tỉnh Nghệ An trong giai đoạn hiện nay (Phạm vi quá rộng) Phan Thị Thu Hằng (0914.576.786)
9 Nguyễn Thị Hiền  Lương Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng áp dụng pháp luật trong hoạt động kiểm sát điều tra của Viện kiểm sát nhân dân GV. Lê Anh Xuân (0913.078.468)
10 Phạm Thị Mận Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn cơ sở tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An trong giai đoạn hiện nay Ths, TK. Phạm Thị Như Quỳnh (0983.233.834)
11 Phạm Công  Giang Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát đối với lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong giai đoạn hiện nay Ths. Nguyễn Thị Hồng Giang (0945.275.660)

Lưu ý: Giảng viên cần yêu cầu học viên in trên 02 mặt giấy;
Ngày nộp khóa luận: Chậm nhất sáng 24/01/2019;
Ngày nộp bản thảo cho giảng viên hướng dẫn: Trước ngày nộp khóa luận ít nhất 5 ngày;
Nộp khóa luận cho: Chủ nhiệm lớp.

 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn