Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC LL CT-HC Quế Phong 10

Người đăng: Nguyễn Đình Thanh File đính kèm: Không có

TT Họ và tên Tên đề tài Giảng viên hướng dẫn
1 Trần Văn  Hòa Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ Kho bạc Nhà nước huyện Quế Phong trong giai đoạn hiện nay Ths. Nguyễn Thị Hồng Giang (0945.275.660)
2 Hồ Thị Lệ  Thủy Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để giáo dục đạo đức cho học sinh ở Trường PTDTNT THCS Quế Phong trong giai đoạn hiện nay  Ths. Nguyễn Thị Chiên (0913.048.115)
3 Kim Thị  Thảo Phát huy vai trò của MTTQ về công tác tuyên truyền vận động người dân ổn định cuộc sống sâu tái định cư Thủy điện Hủa Na xã Đồng Văn PTK, Ths. Nguyễn Thị Loan (0912.999.492) 
4 Kim Thị  Thương Kỹ năng thuyết phục cán bộ, công chức tại….. Ths, TK. Phạm Thị Như Quỳnh (0983.233.834)
5 Sầm Thị   Nghĩa Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ Pà Nạt thuộc Đảng bộ xã Mường Nọc huyện Quế Phong Ths. Nguyễn Thùy Dung (0971.832.786)
6 Lương Thị Kim Oanh Thực trạng và giải pháp về đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực tại BQL khu bảo tồn Thiên nhiên Pù Hoạt  Ths. Nguyễn Hằng Nga (0962.633.562)
7 Hà Văn  Huy Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác QLNN về ANTT tại xã Hạnh Dịch huyện Quế Phong trong giai đoạn hiện nay
Ths. Lê Thị Vinh (0946.284.900)
8 Phạm Bá  Thuận Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn BQL khu BTTN Pù Hoạt Ths, PTK. Chu Văn Xuân (0912.583.899)  
9 Mai Xuân  Vinh Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện các chính sách hỗ trợ bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Quế Phong TK, Ths. Nguyễn Văn Thành (0949.568.016)
10 Trần Thị  Hương Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để giáo dục đạo đức cho học sinh ở Trung tâm GDNN-DGTX Quế Phong trong giai đoạn hiện nay  Ths. Mai Thị Thu Hiền (0916.844.286)
11 Hồ Thị Minh Thủy Mốt số giải pháp và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Trường Tiểu học Thị Trấn Kim Sơn huyện Quế Phong  GV. Lê Anh Xuân (0913.078.468)
12 Nguyễn Văn  Dương Quản lý Nhà nước về đất đai trên  địa bàn xã Đồng Văn huyện Quế Phong trong giai đoạn hiện nay: thực trạng và giải pháp Ths. Nguyễn Anh Tuấn (0902.286.684)
13 Nguyễn Hữu  Duy Quản lý Nhà nước về tài nguyên rừng trên địa bàn xã Hạnh Dịch huyện Quế Phong trong giai đoạn hiện nay: thực trạng và giải pháp Ths. Cao Diệu Linh (0904.819.583)

Lưu ý: Giảng viên cần yêu cầu học viên in trên 02 mặt giấy; 

Ngày nộp khóa luận: Chậm nhất sáng 22/01/2019
Ngày nộp bản thảo cho giảng viên hướng dẫn: Trước ngày nộp khóa luận ít nhất 5 ngày
Địa điểm nộp khóa luận: Chủ nhiệm lớp tại TTBDCT, sau đó TTBDCT nộp về trường.
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn