Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC LL CT-HC K48.3

Người đăng: Nguyễn Đình Thanh File đính kèm: Không có

NGÀY

TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC

TIẾT

GIẢNG VIÊN

GHI CHÚ

11 S Thi hết môn: CN Mác-Lênin 4 Cán bộ coi thi  
  C Thi hết môn: TT Hồ Chí Minh 4 Cán bộ coi thi  
12+13 S-C Nghỉ      
   

Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa

     
14 S Hệ thống chính trị và đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay 4 Gv: Lê Anh Xuân  
  C Tiếp 4 Gv: Lê Anh Xuân  
15 S Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân 4 Gv: Lê Anh Xuân  
  C Thảo luận 4 Gv: Lê Anh Xuân  
16 S Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
  C Pháp luật và hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
17 S Thực hiện pháp luật và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
  C Thảo luận 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
18 S Luật Hiến pháp 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
  C Luật Hành Chính 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
19-20 S-C Nghỉ      
21 S Luật Đất đai, Luật Kinh tế 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
22 S Luật Dân sự 4 TK,Ths: Nguyễn Khắc Thắng  
  C Luật Hôn nhân & Gia đình 4 TK,Ths: Nguyễn Khắc Thắng  
23 S Pháp luật thực hiện dân chủ ở cơ sở 4 TK,Ths: Nguyễn Khắc Thắng  
  C Thảo luận 4 TK,Ths: Nguyễn Khắc Thắng  
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn