Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC CT-HC K48.2

Người đăng: Nguyễn Đình Thanh File đính kèm: Không có

NGÀY

TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC

TIẾT

GIẢNG VIÊN

GHI CHÚ

 

 

Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở (tiếp)

     
2 S Công tác văn phòng cấp ủy cơ sở và nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy  4 Gv: Nguyễn Thùy Dung  
  C Thảo luận 4 Gv: Nguyễn Thùy Dung  
   

Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa

     
3 S Hệ thống chính trị và đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay 4 Gv: Lê Anh Xuân  
  C Tiếp 4 Gv: Lê Anh Xuân  
4 S Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân 4 Gv: Lê Anh Xuân  
  C Thảo luận 4 Gv: Lê Anh Xuân  
5+6 S-C Nghỉ      
7 S Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
  C Pháp luật và hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
8 S Luật Hiến pháp 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
  C Thảo luận 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
9 S Luật Dân sự 4 TK,Ths: Nguyễn Khắc Thắng  
  C Luật Hôn nhân & Gia đình 4 TK,Ths: Nguyễn Khắc Thắng  
10 S Luật Hành Chính 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
11 S Luật Đất đai, Luật Kinh tế  4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
  C Pháp luật thực hiện dân chủ ở cơ sở 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
12+13 S-C Nghỉ      
14 S Thực hiện pháp luật và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
  C Thảo luận 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
   

Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước

     
15 S Lý luận về quản lý hành chính nhà nước 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
  C Quản lý cán bộ, công chức ở cơ sở 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
16 S Quản lý hoạt động văn hoá, giáo dục, y tế ở cơ sở 4 Gv,Ths: Lê Thị Vinh  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Lê Thị Vinh  
17 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Lê Thị Vinh  
  C Quản lý hành chính - tư pháp ở cơ sở 4 Gv,Ths: Lê Thị Vinh  
18 S Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ở cơ sở 4 Gv,Ths: Lê Thị Vinh  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Lê Thị Vinh  
19+20 S-C Nghỉ      
21 S Quản lý đất đai, địa giới hành chính và xây dựng ở cơ sở 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
  C Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
22 S Tiếp 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
23 S Quản lý hoạt động kinh tế ở cơ sở 4 Gv,Ths: Cao Diệu Linh  
  C Quản lý ngân sách địa phương 4 Gv,Ths: Cao Diệu Linh  
24 S Thi hết môn: Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở 4 Cán bộ coi thi  
  C Thi hết môn: Nhà nước-Pháp luật 4 Cán bộ coi thi  
25 S Kiểm tra, xử phạt và cưỡng chế hành chính ở cơ sở 4 TK,Ths: Nguyễn Khắc Thắng  
  C Một số vấn đề về cải cách hành chính ở cơ sở 4 TK,Ths: Nguyễn Khắc Thắng  
26 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Võ Thị Thúy Hà  
  C NC      
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn