Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC LL CT-HC K48.2

Người đăng: Nguyễn Đình Thanh File đính kèm: Không có

NGÀY

TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC

TIẾT

GIẢNG VIÊN

GHI CHÚ

 

 

Nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân ở cơ sở

     
3 S NC      
  C Nghiệp vụ công tác Mặt trận tổ quốc và vận động xây dựng khối đại đoàn kết ở cơ sở 4 PTK,Ths: Chu Văn Xuân  
4 S Nghiệp vụ công tác Công đoàn và vận động công nhân ở cơ sở 4 PTK,Ths: Chu Văn Xuân  
  C Nghiệp vụ công tác Đoàn TN và vận động thanh niên ở cơ sở 4 PTK,Ths: Chu Văn Xuân  
5 S Thảo luận   4 PTK,Ths: Chu Văn Xuân  
  C Đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các ĐTND …. 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Thu Sa  
6 S Nghiệp vụ công tác Hội CCB và vận động CCB ở cơ sở 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Thu Sa  
  C Nghiệp vụ công tác nông dân và vận động nông dân tại cơ sở 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Thu Sa  
7 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Thu Sa  
  C NC      
8+9 S-C Nghỉ      
10 S NC      
  C Công tác dân vận của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác dân vận 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Mai Thương   
11 S Nghiệp vụ công tác phụ nữ và vận động phụ nữ ở cơ sở 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Mai Thương   
  C Công tác dân vận của chính quyền cơ sở trong giai đoạn hiện nay 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Mai Thương   
12 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Mai Thương   
  C Hướng dẫn đi thực tế cơ sở 4 TP,Ths: Lê Thu Hường  
13-16 S-C Đi thực tế cơ sở 32 Khoa, chủ nhiệm lớp  
   

Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở

     
17 S NC      
  C Học thuyết Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản 4 Gv,Ths: Trần Văn Công  
18 S Tiếp 4 Gv,Ths: Trần Văn Công  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Trần Văn Công  
19 S Nguyên tắc tổ chức và hoạt động cơ bản của Đảng Cộng sản 4 Gv,Ths: Trần Văn Công  
  C Đảng Cộng sản cầm quyền và phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền 4 Gv,Ths: Trần Văn Công  
20 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Trần Văn Công  
  C Tổ chức cơ sở đảng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng 4 Gv,Ths: Trần Văn Công  
21 S Công tác đảng viên của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác đảng viên 4 Gv,Ths: Trần Văn Công  
  C NC      
22-23 S-C Nghỉ      
24 S NC      
  C Công tác cán bộ của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác cán bộ 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Hồng Giang  
25 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Hồng Giang  
  C Tổ chức sinh hoạt đảng bộ, chi bộ và đại hội đảng bộ, chi bộ ở cơ sở 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Hồng Giang  
26 S Công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát  4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Hồng Giang  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Hồng Giang  
27 S Công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác tư tưởng 4 Gv: Nguyễn Thùy Dung  
  C Công tác của cấp uỷ đảng ở cơ sở và của người bí thư 4 Gv: Nguyễn Thùy Dung  
28 S Thi hết môn: Kỹ năng lãnh đạo, quản lý… 4 Cán bộ coi thi  
  C Thi hết môn: Nghiệp vụ công tác MTTQ, đoàn thể nhân dân ở cơ sở 4 Cán bộ coi thi  
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn