Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC LL CT-HC K48.10

Người đăng: Nguyễn Đình Thanh File đính kèm: Không có

NGÀY

TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC

TIẾT

GIẢNG VIÊN

GHI CHÚ

 

 

Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa (tiếp)

     
1 S Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
  C Pháp luật và hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
2 S Thực hiện pháp luật và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
3-7 S-C Nghỉ      
8 S Luật Hiến pháp 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
  C Luật Hành Chính 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
9 S Luật Đất đai, Luật Kinh tế 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
  C Thảo luận 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
10-14 S-C Nghỉ      
15 S Luật Dân sự 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
  C Luật Hôn nhân & Gia đình 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
16 S Pháp luật thực hiện dân chủ ở cơ sở  4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
17-21 S-C Nghỉ      
   

Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước

     
22 S Lý luận về quản lý hành chính nhà nước 4 PTK,Ths: Thái Xuân Sang  
  C Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở 4 PTK,Ths: Thái Xuân Sang  
23 S Tiếp 4 PTK,Ths: Thái Xuân Sang  
  C Thảo luận 4 PTK,Ths: Thái Xuân Sang  
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn