Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC LL CT-HC K48.9

Người đăng: Nguyễn Đình Thanh File đính kèm: Không có

NGÀY

TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC

TIẾT

GIẢNG VIÊN

GHI CHÚ

 

 

Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa (tiếp)

     
1 S Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 4 Gv: Lê Anh Xuân  
  C Pháp luật và hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam 4 Gv: Lê Anh Xuân  
2 S Thực hiện pháp luật và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa 4 Gv: Lê Anh Xuân  
  C Thảo luận 4 Gv: Lê Anh Xuân  
3-7 S-C Nghỉ      
8 S Luật Hiến pháp   Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
  C Luật Hành Chính 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
9 S Luật Đất đai, Luật Kinh tế 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
10-14 S-C Nghỉ      
15 S Luật Dân sự 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
  C Luật Hôn nhân & Gia đình 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
16 S Pháp luật thực hiện dân chủ ở cơ sở  4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
  C Thảo luận 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
17-21 S-C Nghỉ      
   

Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước

     
22 S Lý luận về quản lý hành chính nhà nước 4 Gv,Ths: Cao Diệu Linh  
  C Quản lý hoạt động kinh tế ở cơ sở 4 Gv,Ths: Cao Diệu Linh  
23 S Quản lý ngân sách địa phương 4 Gv,Ths: Cao Diệu Linh  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Cao Diệu Linh  
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn