Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC LL CT-HC K48.1

Người đăng: Nguyễn Đình Thanh File đính kèm: Không có

NGÀY

TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC

TIẾT

GIẢNG VIÊN

GHI CHÚ

 

 

Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ LĐ,QL ở cơ sở

     
3 S NC      
  C Kỹ năng tuyên truyền thuyết phục… 4 TK,Ths: Phạm Thị Như Quỳnh  
4 S Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin… 4 TK,Ths: Phạm Thị Như Quỳnh  
  C Kỹ năng xử lý tình huống chính trị xã hội ở cơ sở 4 TK,Ths: Phạm Thị Như Quỳnh  
5 S Thảo luận 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Loan  
  C Hoạt động LĐ, QL của CB LĐ, QL ở cơ sở 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Loan  
6 S Phong cách lãnh đạo quản lý của CB LĐ, QL ở cơ sở 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Loan  
  C Kỹ năng ra QĐ và tổ chức thực hiện QĐ lãnh đạo quản lý 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Loan  
7 S Kỹ năng đánh giá và sử dụng cán bộ ở cơ sở 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Loan  
  C Thảo luận 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Loan  
8-10 S-C Nghỉ      
11 S Kỹ năng soạn thảo văn bản 4 TK,Ths: Nguyễn Khắc Thắng  
  C Tiếp 4 TK,Ths: Nguyễn Khắc Thắng  
12 S Kỹ năng điều hành công sở ở cơ sở 4 TK,Ths: Nguyễn Khắc Thắng  
  C Thảo luận 4 TK,Ths: Nguyễn Khắc Thắng  
   

Nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở

     
13 S Học thuyết Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản 4 Gv: Nguyễn Thùy Dung  
  C Tiếp 4 Gv: Nguyễn Thùy Dung  
14-16 S-C Nghỉ      
17 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Hồng Giang  
  C Nguyên tắc tổ chức và hoạt động cơ bản của Đảng Cộng sản 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Hồng Giang  
18 S Đảng Cộng sản cầm quyền và phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Hồng Giang  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Hồng Giang  
19 S Hướng dẫn đi thực tế cơ sở 3 TP,Ths: Lê Thu Hường  
  C NC      
20-23 S-C Đi thực tế cơ sở 32 Khoa, chủ nhiệm lớp  
24 S Tổ chức cơ sở đảng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng 4 Gv: Nguyễn Thùy Dung  
  C Công tác cán bộ của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác cán bộ 4 Gv: Nguyễn Thùy Dung  
25 S Thảo luận 4 Gv: Nguyễn Thùy Dung  
  C Tổ chức sinh hoạt đảng bộ, chi bộ và đại hội đảng bộ, chi bộ ở cơ sở 4 Gv: Nguyễn Thùy Dung  
26 S Công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác tư tưởng 4 Gv: Nguyễn Thùy Dung  
  C Thảo luận   Gv: Nguyễn Thùy Dung  
27 S Thi hết môn: Kỹ năng LĐ, QL 4 Cán bộ coi thi  
  C Thi hết môn: Nghiệp vụ công tác đoàn thể 4 Cán bộ coi thi  
28 S Công tác của cấp uỷ đảng ở cơ sở và của người bí thư 4 Gv,Ths: Trần Văn Công  
  C NC      
29-31 S-C Nghỉ      
Các thông tin khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn