Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC LL CT-HC K47.6

Người đăng: Nguyễn Đình Thanh File đính kèm: Không có

NGÀY

TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC

TIẾT

GIẢNG VIÊN

GHI CHÚ

 

 

Nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở

     
5 S Học thuyết Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản 4 Gv: Nguyễn Thùy Dung  
  C Tiếp 4 Gv: Nguyễn Thùy Dung  
6 S Thảo luận 4 Gv: Nguyễn Thùy Dung  
  C Nguyên tắc tổ chức và hoạt động cơ bản của Đảng Cộng sản 4 Gv,Ths: Trần Văn Công  
7 S Đảng Cộng sản cầm quyền và phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền 4 Gv,Ths: Trần Văn Công  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Trần Văn Công  
8+9 S-C Nghỉ      
10 S Tổ chức cơ sở đảng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Hồng Giang  
  C Công tác đảng viên của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác đảng viên 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Hồng Giang  
11 S Thảo luận 4 Gv: Nguyễn Thùy Dung  
  C Công tác cán bộ của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác cán bộ 4 Gv: Nguyễn Thùy Dung  
12 S Tổ chức sinh hoạt đảng bộ, chi bộ và đại hội đảng bộ, chi bộ ở cơ sở 4 Gv: Nguyễn Thùy Dung  
  C Công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát  4 Gv,Ths: Trần Văn Công  
13 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Trần Văn Công  
  C Công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác tư tưởng 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Hồng Giang  
14 S Công tác của cấp uỷ đảng ở cơ sở và của người bí thư 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Hồng Giang  
  C Công tác văn phòng cấp ủy cơ sở và nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy  4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Hồng Giang  
15 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Hồng Giang  
  C NC      
16 S-C Nghỉ      
17 S Thi hết môn: Kỹ năng LĐ, QL 4 Cán bộ coi thi  
  C Thi hết môn: Nghiệp vụ công tác đoàn thể 4 Cán bộ coi thi  
   

Phần học địa phương

     
18 S Truyền thống văn hóa và con người Nghệ An 4 TP,Ths: Nguyễn Phùng Khánh  
  C Dân tộc thiểu số và thực hiện chính sách dân tộc ở Nghệ An 4 TP,Ths: Nguyễn Phùng Khánh  
19 S Tôn giáo và thực hiện chính sách tôn giáo ở Nghệ An 4 TP,Ths: Nguyễn Phùng Khánh  
  C Thảo luận 4 TP,Ths: Nguyễn Phùng Khánh  
20 S Lịch sử Đảng bộ Nghệ An 4 TP,Ths: Ngô Bá Cường  
  C Tiếp 4 TP,Ths: Ngô Bá Cường  
21 S Nhiệm vụ cơ bản và những giải pháp chủ yếu phát triển các lĩnh vực đời sống xã hội của địa phương 4 TP,Ths: Ngô Bá Cường  
  C Tiếp 4 TP,Ths: Ngô Bá Cường  
22 S Thảo luận 4 TP,Ths: Ngô Bá Cường  
  C NC      
23 S-C Ôn tập 4    
24 S Thi hết môn: Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ  sở 4 Cán bộ coi thi + CNTT  
  C Thi hết môn: Phần học địa phương 4 Cán bộ coi thi + CNTT  
25 S Thi lần 2 các môn 4 Cán bộ coi thi + CNTT  
  C Thi lần 2 các môn 4 Cán bộ coi thi + CNTT  
Các thông tin khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn