Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp Bồi dưỡng ngạch CV K32.9 Diễn Châu

Người đăng: Nguyễn Đình Thanh File đính kèm: Không có

NGÀY

TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC

TIẾT

GIẢNG VIÊN

GHI CHÚ

1 S Khai giảng lớp học   Đại diện BGH, Lãnh đạo phòng ĐT, Chủ nhiệm, Viên chức Thư viện, Lái xe  
Nhà nước trong hệ thống chính trị 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
2 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
  C Đạo đức công vụ 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
3 S Tiếp 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
4-6 S-C Nghỉ      
7 S Tổ chức bộ máy HCNN 4 PTK,Ths: Thái Xuân Sang  
  C Tiếp 4 PTK,Ths: Thái Xuân Sang  
8 S Thảo luận 4 PTK,Ths: Thái Xuân Sang  
  C Cải cách hành chính 4 PTK,Ths: Thái Xuân Sang  
9 S Tiếp 4 PTK,Ths: Thái Xuân Sang  
  C Thảo luận 4 PTK,Ths: Thái Xuân Sang  
11-13 S-C Nghỉ      
14 S Công vụ, công chức 4 Gv,Ths: Võ Thị Thúy Hà  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Võ Thị Thúy Hà  
15 S Thảo luận 4 TK,Ths: Nguyễn Khắc Thắng  
  C Hệ thống thông tin trong QLHCNN 4 TK,Ths: Nguyễn Khắc Thắng  
16 S Tiếp 4 TK,Ths: Nguyễn Khắc Thắng  
  C Thảo luận 4 TK,Ths: Nguyễn Khắc Thắng  
17-21 S-C Nghỉ      
22 S Thủ tục hành chính 4 TK,Ths: Nguyễn Khắc Thắng  
  C Tiếp 4 TK,Ths: Nguyễn Khắc Thắng  
23 S Thảo luận 4 TK,Ths: Nguyễn Khắc Thắng  
  C Tổng quan quản lý nhà nước theo ngành, lãnh thổ 4 TK,Ths: Nguyễn Khắc Thắng  
24 S Tiếp 4 TK,Ths: Nguyễn Khắc Thắng  
  C Thảo luận 4 TK,Ths: Nguyễn Khắc Thắng  
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn