Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC LL CT-HC Quỳ Châu 8

Người đăng: Nguyễn Đình Thanh File đính kèm: Không có

NGÀY

TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC

TIẾT

GIẢNG VIÊN

GHI CHÚ

 

 

Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở

     
17 S Kỹ năng điều hành công sở ở cơ sở 4 TK,Ths: Nguyễn Khắc Thắng  
  C Kỹ năng soạn thảo văn bản 4 TK,Ths: Nguyễn Khắc Thắng  
18 S Tiếp 4 TK,Ths: Nguyễn Khắc Thắng  
  C Thảo luận 4 TK,Ths: Nguyễn Khắc Thắng  
19 S Hoạt động LĐ, QL của CB LĐ, QL ở cơ sở 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Loan  
  C Phong cách lãnh đạo quản lý của CB LĐ, QL ở cơ sở 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Loan  
20 S Kỹ năng ra QĐ và tổ chức thực hiện QĐ lãnh đạo, quản lý 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Loan  
  C Thảo luận 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Loan  
21 S Kỹ năng tuyên truyền thuyết phục… 4 TP,Ths: Nguyễn Phùng Khánh  
  C Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin… 4 TP,Ths: Nguyễn Phùng Khánh  
22 S Kỹ năng xử lý tình huống chính trị xã hội ở cơ sở 4 TP,Ths: Nguyễn Phùng Khánh  
  C Kỹ năng đánh giá và sử dụng cán bộ ở cơ sở. 4 TP,Ths: Nguyễn Phùng Khánh  
23 S Thảo luận 4 TP,Ths: Nguyễn Phùng Khánh  
  C NC      
24 S Thi hết môn: ĐL, CS 4 Cán bộ coi thi + CNTT  
  C Thi hết môn: QLHCNN 4 Cán bộ coi thi + CNTT  
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn