Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp Bồi dưỡng ngạch CV K32.8 Tân Kỳ

Người đăng: Nguyễn Đình Thanh File đính kèm: Không có

NGÀY

TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC

TIẾT

GIẢNG VIÊN

GHI CHÚ

3 S Cải cách hành chính 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
4 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
  C Thủ tục hành chính 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
5 S Tiếp 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
6-8 S-C Nghỉ      
9 S Hệ thống thông tin trong QLHCNN 4 TK,Ths: Nguyễn Khắc Thắng  
  C Tiếp 4 TK,Ths: Nguyễn Khắc Thắng  
10 S Thảo luận 4 TK,Ths: Nguyễn Khắc Thắng  
  C Tổng quan quản lý nhà nước theo ngành, lãnh thổ 4 TK,Ths: Nguyễn Khắc Thắng  
11 S Tiếp 4 TK,Ths: Nguyễn Khắc Thắng  
  C Thảo luận 4 TK,Ths: Nguyễn Khắc Thắng  
12-23 S-C Nghỉ      
24 S Quản lý tài chính trong cơ quan HCNN 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
25 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
  C Kiểm tra lần 1 1 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
    Theo dõi, quản lý lớp học  

Chủ nhiệm: Thái Thị Kim Anh;     Chủ nhiệm: Nguyễn Hữu Tài

 
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn