Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC LL CT-HC K48.7 Đại học Vinh

Người đăng: Nguyễn Đình Thanh File đính kèm: Không có

NGÀY

TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC

TIẾT

GIẢNG VIÊN

GHI CHÚ

 

 

Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về ….(tiếp)

     
1 S Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 4 TK,Ths: Nguyễn Văn Thành  
  C Tiếp 4 TK,Ths: Nguyễn Văn Thành  
2 S Mô hình tăng trưởng và phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế ở Việt Nam 4 TK,Ths: Nguyễn Văn Thành  
  C Tiếp 4 TK,Ths: Nguyễn Văn Thành  
3 S Thảo luận 4 PTK,Ths: Trần Bá Long  
  C Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam  4 PTK,Ths: Trần Bá Long  
4 S Tiếp 4 PTK,Ths: Trần Bá Long  
  C Thảo luận 4 PTK,Ths: Trần Bá Long  
   

Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở

     
5 S Hoạt động LĐ,QL của CB LĐ,QL ở cơ sở 4 TP,Ths: Nguyễn Phùng Khánh  
  C NC      
6 S Phong cách lãnh đạo quản lý của CB LĐ,QL ở cơ sở 4 TP,Ths: Nguyễn Phùng Khánh  
  C NC      
7 S Kỹ năng ra QĐ và tổ chức thực hiện QĐ lãnh đạo quản lý 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Loan  
  C Thảo luận 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Loan  
8 S Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin… 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Loan  
  C NC      
9-11 S-C Nghỉ      
12 S Kỹ năng tuyên truyền thuyết phục… 4 TK,Ths: Phạm Thị Như Quỳnh  
  C NC      
13 S Kỹ năng xử lý tình huống chính trị xã hội ở cơ sở 4 TK,Ths: Phạm Thị Như Quỳnh  
  C NC      
14 S Kỹ năng đánh giá và sử dụng cán bộ ở cơ sở. 4 TK,Ths: Phạm Thị Như Quỳnh  
  C Thảo luận 4 TK,Ths: Phạm Thị Như Quỳnh  
15 S Hướng dẫn đi thực tế cơ sở 4 TP,Ths: Lê Thu Hường  
  C NC      
16-20 S-C Nghỉ      
21 S Kỹ năng điều hành công sở ở cơ sở 4 Gv,Ths: Lê Thị Vinh  
  C Kỹ năng soạn thảo văn bản 4 Gv,Ths: Lê Thị Vinh  
22 S Tiếp 4 Gv,Ths: Lê Thị Vinh  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Lê Thị Vinh  
23 S-C Nghỉ      
24-27 S-C Đi thực tế cơ sở 32 CN, BCS  
    Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở      
28 S Học thuyết Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Hồng Giang  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Hồng Giang  
29 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Hồng Giang  
  C Nguyên tắc tổ chức và hoạt động cơ bản của Đảng Cộng sản 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Hồng Giang  
30 S-C Nghỉ      
02/12 S Thi hết môn: ĐL, CS 4 Cán bộ coi thi  
  C Thi hết môn: QLHCNN 4 Cán bộ coi thi  
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn