Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC LL CT-HC K48.1

Người đăng: Nguyễn Đình Thanh File đính kèm: Không có

NGÀY

TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC

TIẾT

GIẢNG VIÊN

GHI CHÚ

 

 

Đường lối, chính sách của Đảng và     Nhà nước về ….(tiếp)

     
1 S Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Quỳnh Trang  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Quỳnh Trang  
2 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Quỳnh Trang  
  C NC      
3+4 S-C Nghỉ      
5+6 S-C Phục vụ Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường      
   

Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về …. (tiếp)

     
7 S Quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam về chính sách xã hội 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
  C Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về thực hiện quyền con người 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
8 S Quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phòng, chống tham nhũng, lãng phí 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
  C Tình hình thế giới và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
9 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
  C NC      
10+11 S-C Nghỉ      
12 S NC      
  C Những vấn đề cơ bản về chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
13 S Tiếp 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
  C Xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng - an ninh 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
14 S Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội hiện nay 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
15+16 S-C Tham gia Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị      
17+18 S-C Nghỉ      
   

Nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân ở cơ sở

     
19 S Nghiệp vụ công tác Mặt trận tổ quốc và vận động xây dựng khối đại đoàn kết ở cơ sở 4 PTK,Ths: Chu Văn Xuân  
  C Nghiệp vụ công tác Đoàn TN và vận động thanh niên ở cơ sở 4 PTK,Ths: Chu Văn Xuân  
20 S-C Hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11      
21 S Nghiệp vụ công tác Hội CCB và vận động CCB ở cơ sở 4 PTK,Ths: Chu Văn Xuân  
  C Thảo luận   4 PTK,Ths: Chu Văn Xuân  
22 S Nghiệp vụ công tác Công đoàn và vận động công nhân ở cơ sở 4 PTK,Ths: Chu Văn Xuân  
  C Nghiệp vụ công tác nông dân và vận động nông dân tại cơ sở 4 PTK,Ths: Chu Văn Xuân  
23 S Công tác dân vận của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác dân vận 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Mai Thương   
  C NC      
24+25 S-C Nghỉ      
26 S NC      
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Mai Thương   
27 S Công tác dân vận của chính quyền cơ sở trong giai đoạn hiện nay 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Mai Thương   
  C  Đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các ĐTND …. 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Mai Thương   
28 S Nghiệp vụ công tác phụ nữ và vận động phụ nữ ở cơ sở 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Thu Sa  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Thu Sa  
29 S Thi hết môn: ĐL, CS 4 Cán bộ coi thi  
  C Thi hết môn: Lịch sử Đảng 4 Cán bộ coi thi  
30 S-C Nghỉ      
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn