Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC LL CT-HC Tân Kỳ 11

Người đăng: Nguyễn Đình Thanh File đính kèm: Không có

NGÀY TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC TIẾT GIẢNG VIÊN GHI CHÚ
10 S Làm việc với lớp, TTBDCT về chuẩn bị thi tốt nghiệp   TP,Ths: Lê Thu Hường (UVTT Hội đồng thi tốt nghiệp);           CN: Trần Thị Hương;                     
    Hệ thống chương trình, hướng dẫn ôn thi và viết khoá luận tốt nghiệp 4 TP,Ths: Lê Thu Hường (UVTT Hội đồng thi tốt nghiệp)  
  C Tiếp 4 TP,Ths: Lê Thu Hường (UVTT Hội đồng thi tốt nghiệp)  
11-24 S-C Ôn thi và viết khoá luận tốt nghiệp      
25 S Thi tốt nghiệp  4 Ban Coi thi  
  C Thi tốt nghiệp  4 Ban Coi thi  
26 S Thi tốt nghiệp  4 Ban Coi thi  
  C Thi tốt nghiệp  4 Ban Coi thi  
    Theo dõi, quản lý lớp học   Chủ nhiệm: Trần Thị Hương;     Chủ nhiệm: Nguyễn Hữu Tài  
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn