Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC LL CT-HC K2 Đảng ủy khối doanh nghiệp

Người đăng: Nguyễn Đình Thanh File đính kèm: Không có

NGÀY

TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC

TIẾT

GIẢNG VIÊN

GHI CHÚ

 

 

Nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân ở cơ sở (tiếp)

     
6 S Nghiệp vụ công tác Mặt trận tổ quốc và vận động xây dựng khối đại đoàn kết ở cơ sở 4 PTK,Ths: Chu Văn Xuân  
  C Nghiệp vụ công tác Đoàn TN và vận động thanh niên ở cơ sở 4 PTK,Ths: Chu Văn Xuân  
7 S Nghiệp vụ công tác Hội CCB và vận động CCB ở cơ sở 4 PTK,Ths: Chu Văn Xuân  
  C Thảo luận 4 PTK,Ths: Chu Văn Xuân  
8-12 S-C Nghỉ      
13 S Nghiệp vụ công tác nông dân và vận động nông dân ở cơ sở 4 Gv,Ths: Đinh Văn Dũng  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Đinh Văn Dũng  
14 S Thi hết môn: Kỹ năng LĐ,QL 4 Cán bộ coi thi  
  C Thi hết môn: Nghiệp vụ công tác đảng 4 Cán bộ coi thi  
15-19 S-C Nghỉ      
   

Phần học địa phương

     
20 S Truyền thống văn hóa và con người Nghệ An 4 TP,Ths: Nguyễn Phùng Khánh  
  C Dân tộc thiểu số và thực hiện chính sách dân tộc ở Nghệ An 4 TP,Ths: Nguyễn Phùng Khánh  
21 S Tôn giáo và thực hiện chính sách tôn giáo ở Nghệ An 4 TP,Ths: Nguyễn Phùng Khánh  
  C Thảo luận 4 TP,Ths: Nguyễn Phùng Khánh  
22-26 S-C Nghỉ      
27 S Lịch sử Đảng bộ Nghệ An 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Hồng Giang  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Hồng Giang  
28 S Nhiệm vụ cơ bản và những giải pháp chủ yếu phát triển các lĩnh vực đời sống xã hội của địa phương 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Hồng Giang  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Hồng Giang  
29 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Hồng Giang  
  C NC      
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn