Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC CT-HC Thanh Chương 17

Người đăng: Nguyễn Đình Thanh File đính kèm: Không có

TT

Họ và tên

Tên đề tài

Giảng viên huớng dẫn

1 Thái Thị  Thủy Thực trạng và giải pháp  đẩy mạnh thực hiện chương trình nông thôn mới ở xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương TK, Ths. Nguyễn Văn Thành (0949.568.016)
2 Nguyễn Thị Xuân  Phương Thực trạng công tác xóa đói giảm nghèo tại xã Thanh Phong, huyện Thanh Chương trong giai đoạn hiện nay. GV, Ths. Nguyễn Hằng Nga (0962.633.562)
3 Trần Thị Thanh  Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc vào xây dựng khối đại đoàn kết tại Đảng bộ huyện Thanh Chương trong giai đoạn hiện nay GV, Ths. Nguyễn Thị Chiên
(0913.048.115)
4 Nguyễn Thị  Lam Thực trạng và giải pháp thực hiện bình đẳng giới ở huyện Thanh Chương trong giai đoạn hiện nay GV, Ths. Nguyễn Văn Phượng
(0944.388.559)
5 Trần Thị Thanh  Phương Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác tư tưởng tại Đảng bộ huyện Thanh Chương trong giai đoạn hiện nay GV, Ths. Trần Văn Công
(0968.298.283)
6 Lê Thị Thìn Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn xã Thanh Hưng TK,Ths. Dương Thanh Bình
(0946.033.568)
7 Võ Thị Thanh  Hải Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường THPT Nguyễn Cảnh Chân GV, Ths. Ngô Thị Vân
(0914.127.137)
8 Nguyễn Thị Thanh  Hương Thực trạng và 1 số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường THCS Thanh Yên - Thanh Chương hiện nay TK,Ths. Phạm Thị Như Quỳnh
(0983.233.834)
9 Lê Thị Nam Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Hội LHPN xã Thanh Hòa trong giai đoạn hiện nay PTK,Ths. Nguyễn Thị Loan (0912.999.492)
10 Đàm Thị  Vân Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của hội LHPN  cơ sở trên địa bàn xã Thanh Tiên trong giai đoạn hiện nay  GV, Ths. Nguyễn Thị Mai Thương
(0906.053.345)
11 Nguyễn Doãn  Sơn Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về hộ tịch trên địa bàn huyện Thanh Chương. GV, Ths. Hồ Thị Hưng
(0983.244.995)
12 Nguyễn Thị Hương  Giang Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức tại UBND xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương trong giai đoạn hiện nay. PTK, Ths. Nguyễn Thị Thanh
(0915.358.785)
13 Võ Thị Kim  Oanh Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động chứng thực tại UBND xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương PTK. Lê Anh Xuân
(0913.078.468)
14  Mai Thị  Giang Thực trạng và giải pháp cải cách thủ tục hành chính tại xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương TK, Ths. Nguyễn Khắc Thắng
(0913.078.140)
Lưu ý: Giảng viên cần yêu cầu học viên in trên 02 mặt giấy; 
Ngày nộp khóa luận: Chậm nhất sáng 29/9/2018
Ngày nộp bản thảo cho giảng viên hướng dẫn: Trước ngày nộp khóa luận ít nhất 5 ngày
Địa điểm nộp khóa luận: Chủ nhiệm lớp tại TTBDCT, sau đó TTBDCT nộp về trường.
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn