Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC CT-HC Quân sự K9.2

Người đăng: Nguyễn Đình Thanh File đính kèm: Không có

TT

Họ và tên

Tên đề tài

Giảng viên huớng dẫn

           
1 Trần Anh  Tuấn Huy động vốn vay ngân hàng nông nghiệp để phát triển nông nghiệp tại xã Quỳnh Tam- huyện Quỳnh Lưu trong giai đoạn hiện nay TK,Ths. Nguyễn Văn Thành (0949.568.016)            
2  Chích Văn Phanh  Thực trạng và giải pháp xóa đói giảm nghèo ở xã Na Loi-  huyện Kỳ Sơn trong giai đoạn hiện nay PTP,Ths. Phan Văn Ninh (0915.051.724)            
3 Trần Đình Linh Thực trạng đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo ở xã Tân Phú – huyện Tân Kỳ GV,Ths. Nguyễn Hằng Nga (0962.633.562)            
4  Tạ Quang Huy  Vận dụng quan điểm của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề liên minh công- nông- trí thức vào việc tăng cường sức mạnh đoàn kết trong quần chúng nhân dân trên địa bàn xã Nam Cát-  huyện Nam Đàn trong giai đoạn hiện nay GV,Ths. Nguyễn Văn Điều
(0975.715.461)
           
5  Lê Đình  Dũng  Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, ở chi bộ xóm Nguyễn Tạo thuộc Đảng bộ xã Giang Sơn Đông, huyện Đô Lương GV,Ths. Nguyễn Thị Hồng Giang
(0979.162.479)
           
6  Hoàng Minh  Tuấn  Thực trạng và giải pháp phát triển đảng viên ở Đảng bộ xã Diễn Hạnh- huyện Diễn Châu trong giai đoạn hiện nay PHT. Nguyễn Mỹ Tặng
(0984.963.448)
           
7  Phạm Xuân   Trung Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát ở chi bộ xóm 4 thuộc đảng bộ xã Hưng Phú, huyện Hưng Nguyên trong giai đoạn hiện nay GV,Ths. Trần Văn Công
(0968.298.283)
           
8   Phạm Văn  Hậu  Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ xã Diễn Tân- huyện Diễn Châu trong giai đoạn hiện nay GV,Ths. Trần Văn Công
(0968.298.283)
           
9  Ngô Hồng  An  Thực trạng và một số biện pháp rèn luyện kỹ năng tuyên truyền, thuyết phục cá nhân cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý xã Hưng Đông, TP Vinh TK,Ths. Phạm Thị Như Quỳnh
(0983.233.834)
           
10 Phạm Ngọc Hữu Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tôn giáo trên địa bàn xã An Hòa- huyện Quỳnh Lưu trong giai đoạn hiện nay PTK,Ths.Nguyễn Thị Loan (0912.999.492)            
11  Phạm Bá  Khánh Thực trạng và một số biện pháp bồi dưỡng, rèn luyện phong cách người lãnh đạo, quản lý tại xã Long Sơn, huyện Anh Sơn trong giai đoạn hiện nay TP,Ths. Nguyễn Phùng Khánh
(0945.491.897)
           
                     
Lưu ý: Giảng viên cần yêu cầu học viên in trên 02 mặt giấy; 
Ngày nộp khóa luận: Chậm nhất sáng 21/9/2018
Ngày nộp bản thảo cho giảng viên hướng dẫn: Trước ngày nộp khóa luận ít nhất 5 ngày
Địa điểm nộp khóa luận: Chủ nhiệm lớp tại Trường Quân sự tỉnh, sau đó nộp về trường.
Các thông tin khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn