Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC LL CT-HC Quỳnh Lưu 19

Người đăng: Nguyễn Đình Thanh File đính kèm: Không có

TT Họ và tên Tên đề tài Giảng viên huớng dẫn
1  Hồ Thị Tuyết  Nhung Vận dụng quan điểm toàn diện trong Triết học Mác - Lê nin vào việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Trường Mầm non Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu trong giai đoạn hiện nay PTK,Ths. Nguyễn Thị Kim Oanh 0915.126.610
2 Nguyễn Thị Cẩm  Quỳnh Vận dụng quan điểm toàn diện trong Triết học Mác - Lê nin vào việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Trường Mầm non Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu trong giai đoạn hiện nay PTK,Ths. Nguyễn Thị Kim Oanh 0915.126.610
3  Hồ Thị   Hạnh Vận dụng "quy luật chuyển hóa từ những thay đổi về lượng dẫn đến những thay đổi về chất và ngược lại" vào việc  nâng cao chất lượng giáo dục tại Trường Mầm non Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu trong giai đoạn hiện nay GV,Ths. Phạm Thị Tuân
0918.011.862 
4  Lưu Thị Thanh  Huyền Vận dụng "quy luật chuyển hóa từ những thay đổi về lượng dẫn đến những thay đổi về chất và ngược lại" vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ tại Chi cục thống kê huyện Quỳnh Lưu trong giai đoạn hiện nay GV,Ths. Phạm Thị Lan Hương
0912.019.880
5  Hà Ngọc   Phú  Vận dụng quan điểm của chủ nghĩa Mác- Lênin về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân vào xây dựng và phát triển đội ngũ công nhân tại Vinaphone huyện Quỳnh Lưu trong giai đoạn hiện nay. GV,Ths. Nguyễn Văn Phượng
0944.388.559
6 Nguyễn Văn Đông  Vận dung quan điểm của Đảng về phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong sự nghiệp xây dựng CNXH vào việc nâng cao chất lượng giáo dục- đào tạo tại trường THCS Quỳnh Nghĩa- huyện Quỳnh lưu trong giai đoạn hiện nay GV,Ths. Nguyễn Văn Phượng
0944.388.559
7  Nguyễn Thị   Duyên Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả xây dựng làng văn hóa trên địa bàn xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu TK,Ths. Dương Thanh Bình
0946.033.568
8  Vũ Văn   Tân Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn cơ sở tại Trường THPT Quỳnh Lưu 4, huyện Quỳnh Lưu TK,Ths. Phạm Thị Như Quỳnh
0983.233.834
9  Hồ Thị  Sim Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Tiến Thủy- huyện Quỳnh Lưu trong giai đoạn hiện nay PTK,Ths. Chu Văn Xuân
0984.457.268
10  Hồ Chí   Quang Thực trạng và một số biện pháp rèn luyện kỹ năng tuyên truyền, thuyết phục cá nhân cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý Trường tiểu học Quỳnh Châu A- huyện Quỳnh Lưu trong giai đoạn hiện nay PTK,Ths. Nguyễn Thị Loan 0912.999.492
11  Nguyễn Thị   Thuỷ Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu PTK,Ths. Nguyễn Thị Thanh
0915.358.785
12  Trương Đắc  Lộc Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu GV. Lê Anh Xuân
0913.078.468
13  Nguyễn Xuân  Tuấn Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về BHXH trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu TK,Ths. Nguyễn Khắc Thắng
0913.078.140
14  Trần Viết  Phác Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu GV,Ths. Cao Diệu Linh
0904.819.583
Lưu ý: Giảng viên cần yêu cầu học viên in trên 02 mặt giấy; 
Ngày nộp khóa luận: Chậm nhất sáng 23/9/2018
Ngày nộp bản thảo cho giảng viên hướng dẫn: Trước ngày nộp khóa luận ít nhất 5 ngày
Địa điểm nộp khóa luận: Chủ nhiệm lớp tại TTBDCT, sau đó TTBDCT nộp về trường.
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn