Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp Bồi dưỡng ngạch CV K32

Người đăng: Nguyễn Đình Thanh File đính kèm: Không có

TT

Họ       tên

Năm sinh

 Đơn vị công tác

GV hướng dẫn

1 Nguyễn Thị Vân Anh 2/10/1979 Chuyên viên Phòng Kinh tế tổng hợp Liên Minh HTX tỉnh HT,Ths. Nguyễn Thị Hồng Hoa (SĐT: 0988972868)
2 Tô Thị Hiền Anh 27/8/1992 Cục Thống kê tỉnh Nghệ An   HT,Ths. Nguyễn Thị Hồng Hoa (SĐT: 0988972868)
3 Trần Văn Bắc 17/8/1982 Chuyên viên Phòng QLVTLT, Chi cục VTLT Sở Nội vụ HT,Ths. Nguyễn Thị Hồng Hoa (SĐT: 0988972868)
4 Lê Thị Kim Ngân 9/12/1976 Chuyên viên Văn phòng Sở Y tế HT,Ths. Nguyễn Thị Hồng Hoa (SĐT: 0988972868)
5 Nguyễn Anh  Tuấn 30/3/1993 Chuyên viên Phòng Kinh tế ĐN Sở Kế hoạch &Đầu tư HT,Ths. Nguyễn Thị Hồng Hoa (SĐT: 0988972868)
6 Phạm Thị  Cẩm 14/11/1983 Chuyên viên BTC Hội LHPN tỉnh PHT,Ths. Trần Viết Linh (SĐT 0912922848)
7 Phạm Quốc Dũng 11/3/1990 Chuyên viên Phòng Kinh tế HT UBND huyện Hưng Nguyên PHT,Ths. Trần Viết Linh (SĐT 0912922848)
8 Nguyễn Mạnh Dũng 16/2/1993 Cục Thống kê tỉnh Nghệ An   PHT,Ths. Trần Viết Linh (SĐT 0912922848)
9 Đinh Văn Dũng 12/10/1986 Giảng viên phòng KH-TT-TL Trường Chính trị PHT,Ths. Trần Viết Linh (SĐT 0912922848)
10 Lương Đình Đức 8/9/1988 Chuyên viên Phòng Người có công Sở Lao động-TB&XH PHT,Ths. Phan Tiến Dũng (SĐT: 0912883048)
11 Nguyễn Hải Đường 21/11/1986 Thanh tra UBND thành phố Vinh PHT,Ths. Phan Tiến Dũng (SĐT: 0912883048)
12 Nguyễn Trường Giang 7/8/1992 Cục Thống kê tỉnh Nghệ An   PHT,Ths. Phan Tiến Dũng (SĐT: 0912883048)
13 Nguyễn Văn Hải 15/12/1985 Chuyên viên Phòng Văn hóa UBND huyện Con Cuông PHT,Ths. Phan Tiến Dũng (SĐT: 0912883048)
14 Trần Thuý Hằng 19/5/1983 CV Phòng Công nghệ thông tin Sở Thông tin & Truyền thông PHT. Nguyễn Mỹ Tặng (SĐT: 0984963448)
15 Trần Thị Hằng 5/2/1993 Chuyên viên VP Sở Nội vụ PHT. Nguyễn Mỹ Tặng (SĐT: 0984963448)
16 Nguyễn Thị Thu Hằng 19/8/1978 Chuyên viên Ban Chính sách pháp Luật Liên đoàn Lao động tỉnh PHT. Nguyễn Mỹ Tặng (SĐT: 0984963448)
17 Đoàn Trung Hậu 2/7/1986 Chuyên viên Phòng Nội vụ UBND Thành phố Vinh TK,Ths. Nguyễn Khắc Thắng (SĐT: 0913078140)
18 Bạch Thị Thanh Hiền 24/12/1985 Chuyên viên Phòng Lao động-TBXH UBND huyện Nghĩa Đàn TK,Ths. Nguyễn Khắc Thắng (SĐT: 0913078140)
19 Nguyễn Thị Thu Hoài 26/7/1982 Chuyên viên VP, Chi cục Thủy sản Sở Nông nghiệp & PTNT TK,Ths. Nguyễn Khắc Thắng (SĐT: 0913078140)
20 Trần Thị Hoạt  7/7/1971 Chuyên viên Trung tâm TVHT Liên Minh HTX tỉnh TK,Ths. Nguyễn Khắc Thắng (SĐT: 0913078140)
21 Nguyễn Quốc  Hùng 7/12/1974 Thanh tra UBND huyện Nghi Lộc PTK,Ths. Nguyễn Thị Thanh (SĐT: 0915358785)
22 Võ Thị Ngọc Huyền 21/1/1991 Cục Thống kê tỉnh Nghệ An   PTK,Ths. Nguyễn Thị Thanh (SĐT: 0915358785)
23 Phạm Văn Hưng 21/4/1980 Chuyên viên Phòng Dân tộc học UBND huyện Nghĩa Đàn PTK,Ths. Nguyễn Thị Thanh (SĐT: 0915358785)
24 Lê Thị  Hương 1/2/1983 Chuyên viên Phòng NTTS, Chi cục Thủy sản Sở Nông nghiệp & PTNT PTK,Ths. Nguyễn Thị Thanh (SĐT: 0915358785)
25 Lê Thị  Hữu 4/3/1982 Chuyên viên Ban Gia đình-XH Hội LHPN tỉnh PTK. Lê Anh Xuân (SĐT: 0913078468)
26 Trần Thị  23/3/1993 Chuyên viên Phòng Lao động-TB&XH UBND thị xã Thái Hòa PTK. Lê Anh Xuân (SĐT: 0913078468)
27 Hoàng Hoa 21/1/1987 Chuyên viên Phòng HTX Liên Minh HTX tỉnh PTK. Lê Anh Xuân (SĐT: 0913078468)
28 Vũ Thị  Lệ 8/2/1991 Cục Thống kê tỉnh Nghệ An   PTK. Lê Anh Xuân (SĐT: 0913078468)
29 Dương Thị Thùy Linh 7/8/1990 Chuyên viên phòng Quản lý XL VP HC Sở Tư pháp Gv,Ths. Lê Thị Vinh (SĐT: 0946284900)
30 Trần Đình  Luật  20/10/1989 Chuyên viên Phòng Quản lý đô thị UBND thị xã Hoàng Mai Gv,Ths. Lê Thị Vinh (SĐT: 0946284900)
31 Nguyễn Hằng Nga 3/11/1988 Giảng viên khoa Lý luận Mác-Lênin Trường Chính trị Gv,Ths. Lê Thị Vinh (SĐT: 0946284900)
32 Nguyễn Đình  Cảnh 5/7/1989 Chuyên viên Phòng Văn hóa&TT UBND Thành phố Vinh Gv,Ths. Lê Thị Vinh (SĐT: 0946284900)
33 Hồ Nghĩa Ngọc 2/6/1988 Chi cuc Thống kê Thị xã Thái Hòa Gv,Ths. Hồ Thị Hưng (SĐT: 0983244995)
34 Nguyễn Thị Ánh  Nguyệt 22/11/1988 CV Phòng Tổng hợp Văn phòng HĐND tỉnh Gv,Ths. Hồ Thị Hưng (SĐT: 0983244995)
35 Nguyễn Thị Nguyệt 14/2/1975 PTP Phòng HC, Chi cục Thủy Lợi Sở Nông nghiệp & PTNT Gv,Ths. Hồ Thị Hưng (SĐT: 0983244995)
36 Phạm Văn Nhật 13/9/1981 Chuyên viên phòng Quản lý TĐXD Ban Quản lý KKT Đông Nam Gv,Ths. Hồ Thị Hưng (SĐT: 0983244995)
37 Phùng Thị Kim Oanh 20/8/1984 Chuyên viên Phòng Văn hóa TT UBND huyện Nghi Lộc Gv,Ths. Cao Diệu Linh (SĐT: 0904819583)
38 Lê Hà Phương 28/2/1990 Cán bộ phòng PV 24 Công an tỉnh Nghệ An Gv,Ths. Cao Diệu Linh (SĐT: 0904819583)
39 Nguyễn Quốc  Sơn 5/1/1983 Chuyên viên phòng Quy hoạch XD Ban Quản lý KKT Đông Nam Gv,Ths. Cao Diệu Linh (SĐT: 0904819583)
40 Phùng Thái Sơn 2/3/1987 Chuyên viên Phòng Đầu thầu,TĐ&GSĐT Sở Kế hoạch &Đầu tư Gv,Ths. Cao Diệu Linh (SĐT: 0904819583)
41 Lê Thị Tiến 10/12/1991 Chuyên viên Phòng Lao động-TBXH UBND huyện Nghi Lộc PTK,Ths. Thái Xuân Sang (SĐT: 0915779259)
42 Nguyễn Thị Ánh  Tuyết 12/12/1988 CV Phòng KHTC Sở Văn hoá & Thể thao PTK,Ths. Thái Xuân Sang (SĐT: 0915779259)
43 Lê Hoài  Thanh 17/2/1984 Trưởng phòng KĐTS, Chi cục Thủy sản Sở Nông nghiệp & PTNT PTK,Ths. Thái Xuân Sang (SĐT: 0915779259)
44 Nguyễn Thị Thanh 20/6/1975 Chuyên viên Văn phòng Liên Minh HTX tỉnh Gv,Ths. Phan Thị Thu Hằng (SĐT: 0914576786)
45 Nguyễn Thị Phương Thảo 19/9/1981 Chuyên viên Phòng THHC, Ban Tôn giáo Sở Nội vụ Gv,Ths. Phan Thị Thu Hằng (SĐT: 0914576786)
46 Nguyễn Thị Thắm 27/7/1988 Chuyên viên phòng Bổ trợ Tư pháp Sở Tư pháp Gv,Ths. Phan Thị Thu Hằng (SĐT: 0914576786)
47 Đặng Thị Tâm Thiện 17/1/1987 Chuyên viên Phòng Lao động-TBXH UBND huyện Nghi Lộc Gv,Ths. Phan Thị Thu Hằng (SĐT: 0914576786)
48 Trương Văn Thịnh 10/6/1987 Chuyên viên Phòng Kinh tế UBND thị xã Cửa Lò Gv,Ths. Nguyễn Anh Tuấn (SĐT: 0902286684)
49 Nguyễn Thị Diệu Thu 1/9/1982 CV Văn phòng  Sở Thông tin & Truyền thông Gv,Ths. Nguyễn Anh Tuấn (SĐT: 0902286684)
50 Lương Hà Thu 22/2/1986 Chuyên viên Phòng Quản lý Biên giới Sở Ngoại vụ Gv,Ths. Nguyễn Anh Tuấn (SĐT: 0902286684)
51 Trần Thị Hồng  Thúy 1/2/1987 Chuyên viên phòng Phổ biến &GDPL Sở Tư pháp Gv,Ths. Nguyễn Anh Tuấn (SĐT: 0902286684)
52 Lê Xuân  Thương 4/3/1987 Chuyên viên Văn phòng Sở Lao động-TB&XH PTP,Ths. Trần Duy Rô Nin (SĐT: 0984155186)
53 Trần Hữu  Thượng 13/11/1987 Chuyên viên Phòng Lao động-TL Sở Lao động-TB&XH PTP,Ths. Trần Duy Rô Nin (SĐT: 0984155186)
54 Võ Thị Trà 10/10/1981 Chuyên viên Phòng Lao động-TBXH UBND huyện Hưng Nguyên PTP,Ths. Trần Duy Rô Nin (SĐT: 0984155186)
55 Nguyễn Thị  Trâm 21/3/1976 CV Phòng KHTC Sở Văn hoá & Thể thao Gv,Ths. Võ Thị Thúy Hà (SĐT: 0982346308)
56 Nguyễn Thúy  Trinh 19/6/1989 Chuyên viên Phòng LĐTB&XH UBND Thành phố Vinh Gv,Ths. Võ Thị Thúy Hà (SĐT: 0982346308)
57   Thị Minh Trúc 30/5/1989 Cục Thống kê tỉnh Nghệ An   Gv,Ths. Võ Thị Thúy Hà (SĐT: 0982346308)
58 Hoàng Văn Trung 12/8/1977 Chuyên viên Phòng Tư vấn chính sách Liên Minh HTX tỉnh PTP,Ths.Nguyễn Thị Hoài An (SĐT: 0912657559)
59 Lê Thị Hồng Vinh 10/4/1982 Chuyên viên Phòng Nội vụ UBND thị xã Cửa Lò PTP,Ths.Nguyễn Thị Hoài An (SĐT: 0912657559)
60 Hà Thị Hải Yến 25/5/1989 Chuyên viên Phòng QLCN Sở Công Thương PTP,Ths.Nguyễn Thị Hoài An (SĐT: 0912657559)
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn