Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp Bồi dưỡng ngạch CVC K8

Người đăng: Nguyễn Đình Thanh File đính kèm: Không có

TT

Họ       tên

Năm sinh

 Đơn vị công tác

GV hướng dẫn

1 Hoàng Ngọc Anh 15/9/1985 Cán bộ phòng PV24 Công an tỉnh Nghệ An HT,Ths. Nguyễn Thị Hồng Hoa (SĐT: 0988972868)
2 Lê Thanh  Bình 26/5/1905 Phó Trưởng phòng  Sở Giao thông Vận tải HT,Ths. Nguyễn Thị Hồng Hoa (SĐT: 0988972868)
3 Hoàng Ngọc Châu 5/10/1964 TP Người có công Sở Lao động TB&XH HT,Ths. Nguyễn Thị Hồng Hoa (SĐT: 0988972868)
4 Lê Thành  Đô 7/9/1979 Phó Chánh VP HĐND UBND huyện Con Cuông HT,Ths. Nguyễn Thị Hồng Hoa (SĐT: 0988972868)
5 Hoàng Anh  Dũng 16/1/1980 PTP Phòng Kinh tế Đối ngoại Sở Kế hoạch&Đầu tư PHT,Ths. Trần Viết Linh (SĐT 0912922848)
6 Nguyên Đăng  Giang 17/5 1983 Phòng Lao động thương binh xã hội TX Cửa Lò PHT,Ths. Trần Viết Linh (SĐT 0912922848)
7 Nguyễn Khắc 28/11/1976 Chuyên viên phòng Hành chính-TC Trường Chính trị PHT,Ths. Trần Viết Linh (SĐT 0912922848)
8 Lương Thanh  Hải 7/10/1982 Trưởng Phòng TN&MT UBND huyện Con Cuông PHT,Ths. Trần Viết Linh (SĐT 0912922848)
9 Bùi Văn Hải 18/4/1978 Phó Chánh VP Sở Kế hoạch&Đầu tư PHT,Ths. Phan Tiến Dũng (SĐT: 0912883048)
10 Trần Văn Hảo 26/12/1984 PTP phòng Tài chính UBND thị xã Thái Hòa PHT,Ths. Phan Tiến Dũng (SĐT: 0912883048)
11 Hoàng Văn Hiếu 12/1/1976 Trưởng phòng Tư pháp  UBND huyện Kỳ Sơn PHT,Ths. Phan Tiến Dũng (SĐT: 0912883048)
12 Hoàng Thị Thu Hoài 16/5/1979 Chuyên viên Phòng Tuyên truyền Ban Dân tộc PHT,Ths. Phan Tiến Dũng (SĐT: 0912883048)
13 Nguyễn Ngọc  Hoàng 6/4/1988 PTP CBTMNS Chi cục QLCL Sở Nông nghiệp&PTNT TK,Ths. Nguyễn Khắc Thắng (SĐT: 0913078140)
14 Trương Minh Hợi 24/1/1983 PTP Công nghệ thông tin Sở Thông tin & Truyền thông TK,Ths. Nguyễn Khắc Thắng (SĐT: 0913078140)
15 Nguyễn Thị Lan Hương 23/3/1979 PTP KH-TC  Sở Văn hóa & Thể thao TK,Ths. Nguyễn Khắc Thắng (SĐT: 0913078140)
16 Phạm Thị Lan Hương 29/4/1985 Giảng viên khoa Lý luận Mác-Lênin Trường Chính trị TK,Ths. Nguyễn Khắc Thắng (SĐT: 0913078140)
17 Nguyễn Tuấn Dũng 4/8/1981 Chuyên viên  Sở Tài chính Gv,Ths. Nguyễn Anh Tuấn (SĐT: 0902286684)
18 Trần Việt Dũng 18/7/1981 PGĐ  Sở Tài chính Gv,Ths. Nguyễn Anh Tuấn (SĐT: 0902286684)
19 Vi Thị Huyền 12/12/1987 CV Phòng Nội vụ UBND huyện Quế Phong Gv,Ths. Nguyễn Anh Tuấn (SĐT: 0902286684)
20 Đặng Xuân Kiên 19/7/1982 PTP Bảo trợ XH Sở Lao động TB&XH PTK. Lê Anh Xuân (SĐT: 0913078468)
21 Đặng Thị Phương Lan 21/9/1981 PTP Xây dựng Nếp sống VH Sở Văn hóa & Thể thao PTK. Lê Anh Xuân (SĐT: 0913078468)
22 Nguyễn Quang Linh 29/4/1987 Cán bộ phòng PV24 Công an tỉnh Nghệ An PTK. Lê Anh Xuân (SĐT: 0913078468)
23 Lê Đình Lĩnh 2/2/1966 PTP Phòng Văn hóa TT UBND huyện Đô Lương PTK,Ths. Thái Xuân Sang (SĐT: 0915779259)
24 Nguyễn Thị Mai 10/10/1976 Phó Trưởng phòng Bổ trợ Tư pháp Sở Tư pháp PTK,Ths. Thái Xuân Sang (SĐT: 0915779259)
25 Nguyễn Thị Thu Mây 28/4/1981 PTP Thông tin BCXB Sở Thông tin & Truyền thông PTK,Ths. Thái Xuân Sang (SĐT: 0915779259)
26 Nguyễn Đức Minh 12/3/1966 Chi Cục ĐLCL Sở Khoa học&Công nghệ Gv,Ths. Hồ Thị Hưng (SĐT: 0983244995)
27 Lương Thị Thành Nam 26/11/1984 Chuyên viên  Sở Tài chính Gv,Ths. Hồ Thị Hưng (SĐT: 0983244995)
28 Phạm Thị  Nga 16/11/1984 Chuyên viên phòng Đào tạo Trường Chính trị Gv,Ths. Hồ Thị Hưng (SĐT: 0983244995)
29 Nguyễn Thị Phương Oanh   Ban Nội chính Nghệ An Gv,Ths. Cao Diệu Linh (SĐT: 0904819583)
30 Nguyễn Hữu Quang   TP Chi cục Dân số  KHHGĐ Nghệ An Gv,Ths. Cao Diệu Linh (SĐT: 0904819583)
31 Nguyễn Trần Quảng 30/5/1905 Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp Sở Giao thông Vận tải Gv,Ths. Cao Diệu Linh (SĐT: 0904819583)
32 Thò Bá 15/9/1979 PTP Phòng Nội vụ UBND huyện Kỳ Sơn Gv,Ths. Phan Thị Thu Hằng (SĐT: 0914576786)
33 Cao Trường Sơn 25/10/1970 Sở Y tế Nghệ An Gv,Ths. Phan Thị Thu Hằng (SĐT: 0914576786)
34 Nguyễn Khắc Sỹ 1/1/1966 Trưởng Phòng NN&PTNT UBND huyện Con Cuông Gv,Ths. Phan Thị Thu Hằng (SĐT: 0914576786)
35 Phan Anh  Tài 4/2/1970 Bí thư Đảng ủy xã Lục Dạ Con Cuông  Nghệ An PTP,Ths. Trần Duy Rô Nin (SĐT: 0984155186)
36 Nguyễn Văn Tài 1/10/1971  Hiệu trường trường TCKH KT Bắc Nghệ An Nghệ An PTP,Ths. Trần Duy Rô Nin (SĐT: 0984155186)
37 Đặng Văn Tâm 12/5/1976 Phó Trưởng phòng Công giáo, Ban tôn giáo Sở Nội vụ PTP,Ths. Trần Duy Rô Nin (SĐT: 0984155186)
38 Trần Thị Thanh Tân 30/5/1983 Chuyên viên Phòng Quản lý khoa học Sở Khoa học&Công nghệ Gv,Ths. Võ Thị Thúy Hà (SĐT: 0982346308)
39 Lê Văn Tân 22/10/1971 Cổng TT điện tử Nghệ An Gv,Ths. Võ Thị Thúy Hà (SĐT: 0982346308)
40 Nguyễn Xuân  Thanh 20/11/1965 PTP Phòng GD&ĐT UBND huyện Đô Lương PTP,Ths.Nguyễn Thị Hoài An (SĐT: 0912657559)
41 Nguyễn Thị Mai Thương 16/2/1989 Giảng viên khoa Dân vận Trường Chính trị PTP,Ths.Nguyễn Thị Hoài An (SĐT: 0912657559)
42 Nguyễn Đình  Thanh 20/3/1982 Giảng viên phòng Đào tạo Trường Chính trị Gv,Ths. Lê Thị Vinh (SĐT: 0946284900)
43 Võ Xuân  Thành 6/7/1983 Chuyên viên Sở Tài chính Gv,Ths. Lê Thị Vinh (SĐT: 0946284900)
44 Trần Quốc Toản 10/4/1976 Trưởng phòng, Chi cục Thủy lợi Sở Nông nghiệp&PTNT Gv,Ths. Lê Thị Vinh (SĐT: 0946284900)
45 Bùi Xuân Trúc 16/5/1982 PTP Phòng NN&PTNT UBND huyện Quỳnh Lưu PTK,Ths. Nguyễn Thị Thanh (SĐT: 0915358785)
46 Phan Văn 2/9/1978 Trưởng phòng Hợp tác QT Sở Ngoại vụ PTK,Ths. Nguyễn Thị Thanh (SĐT: 0915358785)
47 Nguyễn Thanh Tùng 24/9/1975 Phó Trưởng phòng Quản lý XL VP HC Sở Tư pháp PTK,Ths. Nguyễn Thị Thanh (SĐT: 0915358785)
48 Nguyễn Quốc Việt 12/10/1980 PTP Dạy nghề Sở Lao động TB&XH PTK,Ths. Nguyễn Thị Thanh (SĐT: 0915358785)
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn