Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp Bồi dưỡng ngạch CV K32.3 Thanh Chương

Người đăng: Nguyễn Đình Thanh File đính kèm: Không có

TT

Họ và tên

Chức vụ- Đơn vị công tác

GV hướng dẫn

1 Bùi Xuân  Anh Bí thư Đảng ủy Thanh Xuân TK,Ths. Nguyễn Khắc Thắng (SĐT: 0913078140)
2 Trần Thị  Anh CT Hội phụ nữ Cát Văn TK,Ths. Nguyễn Khắc Thắng (SĐT: 0913078140)
3 Võ Văn  Anh TV Trực đảng Hạnh Lâm TK,Ths. Nguyễn Khắc Thắng (SĐT: 0913078140)
4 Lương Thị  Bắc Bí thư đoàn xã Ngọc Sơn TK,Ths. Nguyễn Khắc Thắng (SĐT: 0913078140)
5 Phạm Thị  Bảy PCT HLHPN Ngọc Sơn TK,Ths. Nguyễn Khắc Thắng (SĐT: 0913078140)
6 Nguyễn Võ  Cẩn CT MTTQ xã Thanh Tường TK,Ths. Nguyễn Khắc Thắng (SĐT: 0913078140)
7 Nguyễn Văn  Cảnh UVBTV - Trực đảng Thanh Tùng HT,Ths. Nguyễn Thị Hồng Hoa (SĐT: 0988972868)
8 Trần Chiêu  Châu CT Hội Nông dân Thanh Ngọc HT,Ths. Nguyễn Thị Hồng Hoa (SĐT: 0988972868)
9 Nguyễn Đình  Chiến CC Văn phòng UBND xã Thanh Đồng HT,Ths. Nguyễn Thị Hồng Hoa (SĐT: 0988972868)
10 Nguyễn Văn  Chương Bí thư Đảng ủy Thanh Chi HT,Ths. Nguyễn Thị Hồng Hoa (SĐT: 0988972868)
11 Trần Đình  Chương Bí thư Đoàn xã Đồng Văn HT,Ths. Nguyễn Thị Hồng Hoa (SĐT: 0988972868)
12 Nguyễn Xuân  Đại PCT HĐND xã Đồng Văn HT,Ths. Nguyễn Thị Hồng Hoa (SĐT: 0988972868)
13 Võ Văn  Điểm Trưởng CA xã Thanh Mai PHT,Ths. Trần Viết Linh (SĐT 0912922848)
14 Lê Văn  Đồng CC Văn phòng UBND Thanh Yên PHT,Ths. Trần Viết Linh (SĐT 0912922848)
15 Nguyễn Trí  Đồng Bí thư Đòan xã Thanh Lương PHT,Ths. Trần Viết Linh (SĐT 0912922848)
16 Lê Anh  Đức CV UBKT Huyện ủy Huyện ủy PHT,Ths. Trần Viết Linh (SĐT 0912922848)
17 Nguyễn Thị  Dung PCN UBKT Thanh Tiên PHT,Ths. Trần Viết Linh (SĐT 0912922848)
18 Phan Văn  Dũng PCT UBND xã Thanh Tùng PHT,Ths. Trần Viết Linh (SĐT 0912922848)
19 Nguyễn Thế  Giáp PCT UBND xã Thanh Hương PHT,Ths. Phan Tiến Dũng (SĐT: 0912883048)
20 Trần Thị Thanh  CV Ban TG Huyện ủy Huyện ủy PHT,Ths. Phan Tiến Dũng (SĐT: 0912883048)
21 Lê Quang  Hào CC Địa chính-XD Thanh Hưng PHT,Ths. Phan Tiến Dũng (SĐT: 0912883048)
22 Nguyễn Thị  Hiền CT Hội phụ nữ Thanh Khai PHT,Ths. Phan Tiến Dũng (SĐT: 0912883048)
23 Nguyễn Văn  Hiền Công chức VP Thống kê Đồng Văn PHT,Ths. Phan Tiến Dũng (SĐT: 0912883048)
24 Lưu Công  Hiệp Công chức Nông Nghiệp Thanh Liên PHT,Ths. Phan Tiến Dũng (SĐT: 0912883048)
25 Nguyễn Phùng  Hoàng Trưởng CA xã Xuân Tường PHT. Nguyễn Mỹ Tặng (SĐT: 0984963448)
26 Nguyễn Hữu  Hùng CC Tư pháp-Hộ tịch Thanh Hưng PHT. Nguyễn Mỹ Tặng (SĐT: 0984963448)
27 Nguyễn Phùng  Hùng CC Địa chính-XD-NN-MT Thanh Dương PHT. Nguyễn Mỹ Tặng (SĐT: 0984963448)
28 Trần Công  Hữu Chỉ tịch Hội nông dân Cát Văn PHT. Nguyễn Mỹ Tặng (SĐT: 0984963448)
29 Trần Thoại  Khanh Phó CT MTTQ Thanh Hà PTK. Lê Anh Xuân (SĐT: 0913078468)
30 Trần Văn  Kỷ CT Hội nông dân Phong Thịnh PTK. Lê Anh Xuân (SĐT: 0913078468)
31 Nguyễn Sỹ  Lam Trưởng CA xã Thanh Lương PTK. Lê Anh Xuân (SĐT: 0913078468)
32 Thái Thị  Lan Chủ tịch Hội LHPN xã Đồng Văn PTK. Lê Anh Xuân (SĐT: 0913078468)
33 Nguyễn Xuân  Lịch CC Tư pháp-Hộ tịch Thanh Nho PTK. Lê Anh Xuân (SĐT: 0913078468)
34 Hoàng Thị  Linh TV Trực đảng Thanh Chi PTK,Ths. Thái Xuân Sang (SĐT: 0915779259)
35 Đặng Thị Thanh  Loan Chuyên viên TH Án Dân Sự PTK,Ths. Thái Xuân Sang (SĐT: 0915779259)
36 Lê Hồng  Long CT UBND xã Thanh Yên PTK,Ths. Thái Xuân Sang (SĐT: 0915779259)
37 Trần Thị  Lưu Chủ tịch HLHPN Xuân Tường PTK,Ths. Thái Xuân Sang (SĐT: 0915779259)
38 Nguyễn Văn  Mạnh Trưởng CA xã Thanh Giang PTK,Ths. Thái Xuân Sang (SĐT: 0915779259)
39 Lô Văn  Mão Trưởng CA xã Thanh Sơn Gv,Ths. Nguyễn Anh Tuấn (SĐT: 0902286684)
40 Nguyễn Duy  Minh Chủ tịch UBND xã Thanh Chi Gv,Ths. Nguyễn Anh Tuấn (SĐT: 0902286684)
41 Trần Văn  Minh PCT UBND xã Thanh Xuân Gv,Ths. Nguyễn Anh Tuấn (SĐT: 0902286684)
42 Hà Quang  Nam PCT UBND xã Thanh Mai Gv,Ths. Nguyễn Anh Tuấn (SĐT: 0902286684)
43 Nguyễn Quốc  Phương  PCT HĐND xã Thanh Hòa Gv,Ths. Nguyễn Anh Tuấn (SĐT: 0902286684)
44 Nguyễn Thúc  Quảng CHT Quân sự  Phong Thịnh Gv,Ths. Nguyễn Anh Tuấn (SĐT: 0902286684)
45 Bùi Xuân  Quế TV Trực Đảng  Thanh Thủy Gv,Ths. Phan Thị Thu Hằng (SĐT: 0914576786)
46 Phan Bá  Quy Trưởng CA xã Phong Thịnh Gv,Ths. Phan Thị Thu Hằng (SĐT: 0914576786)
47 Nguyễn Hữu  Quỳnh PCT UBND xã Hạnh Lâm Gv,Ths. Phan Thị Thu Hằng (SĐT: 0914576786)
48 Phạm Thị  Sâm PCT HĐND Thanh Liên Gv,Ths. Phan Thị Thu Hằng (SĐT: 0914576786)
49 Nguyễn Văn  Sơn CHT Quân sự  Thanh Nho Gv,Ths. Phan Thị Thu Hằng (SĐT: 0914576786)
50 Võ Văn  Sơn CHT BCHQS xã Thanh Đồng Gv,Ths. Lê Thị Vinh (SĐT: 0946284900)
51 Nguyễn Văn  Sỹ CT Hội nông dân Thanh Lĩnh Gv,Ths. Lê Thị Vinh (SĐT: 0946284900)
52 Trần Hữu  Sỹ CC Địa chính-NN Thanh Giang Gv,Ths. Lê Thị Vinh (SĐT: 0946284900)
53 Phan Thị  Tám Thư Ký TH Án Dân Sự Gv,Ths. Lê Thị Vinh (SĐT: 0946284900)
54 Đinh Hữu  Thắng Chủ tịch hội nông dân Thanh Văn Gv,Ths. Lê Thị Vinh (SĐT: 0946284900)
55 Lê Thị  Thanh CT Hội phụ nữ Thanh Long Gv,Ths. Hồ Thị Hưng (SĐT: 0983244995)
56 Nguyễn Thị Hoài  Thanh CT Hội LHPN xã Thanh Hưng Gv,Ths. Hồ Thị Hưng (SĐT: 0983244995)
57 Nguyễn Văn  Thanh CT UBND xã Thanh Lâm Gv,Ths. Hồ Thị Hưng (SĐT: 0983244995)
58 Nguyễn Lâm  Thành VP Đảng ủy  Thanh Giang Gv,Ths. Hồ Thị Hưng (SĐT: 0983244995)
59 Nguyễn Sỹ  Thành CHT Quân sự  Thanh Dương Gv,Ths. Hồ Thị Hưng (SĐT: 0983244995)
60 Nguyễn Trọng  Thành CC Văn phòng UBND Thanh Lương Gv,Ths. Cao Diệu Linh (SĐT: 0904819583)
61 Nguyễn Thị  Thảo Chủ tịch HLHPN Ngọc Sơn Gv,Ths. Cao Diệu Linh (SĐT: 0904819583)
62 Nguyễn Xuân  Thi PCT UBND Xã Thanh Hòa Gv,Ths. Cao Diệu Linh (SĐT: 0904819583)
63 Phạm Viết  Thiện CC Địa chính-XD Đồng Văn Gv,Ths. Cao Diệu Linh (SĐT: 0904819583)
64 Hồ Bá  Thịnh Chủ tịch MTTQ Phong Thịnh Gv,Ths. Cao Diệu Linh (SĐT: 0904819583)
65 Võ Văn  Thịnh PCT UBND xã Thanh Thủy Gv,Ths. Võ Thị Thúy Hà (SĐT: 0982346308)
66 Lê Thị  Thu Chủ tịch HLHPN Thanh Ngọc Gv,Ths. Võ Thị Thúy Hà (SĐT: 0982346308)
67 Hoàng Văn  Thực Bí Thư Đoàn Thanh Hà Gv,Ths. Võ Thị Thúy Hà (SĐT: 0982346308)
68 Nguyễn Thị Phương  Thúy Bí thư đoàn xã Thanh Lĩnh Gv,Ths. Võ Thị Thúy Hà (SĐT: 0982346308)
69 Lê Thị  Thủy PCT HĐND Hạnh Lâm PTP,Ths. Trần Duy Rô Nin (SĐT: 0984155186)
70 Nguyễn Thị  Thủy Chuyên viên TH Án Dân Sự PTP,Ths. Trần Duy Rô Nin (SĐT: 0984155186)
71 Văn Thị Thu  Thuyên Thường vụ trực đảng Thanh Khai PTP,Ths. Trần Duy Rô Nin (SĐT: 0984155186)
72 Lê Đình  Tiến PCT HĐND Thanh Tường PTP,Ths. Trần Duy Rô Nin (SĐT: 0984155186)
73 Nguyễn Văn  Tiến Trưởng CA xã Thanh Hương PTP,Ths.Nguyễn Thị Hoài An (SĐT: 0912657559)
74 Phạm Thị  Toàn Bí thư đoàn xã Thanh Khê PTP,Ths.Nguyễn Thị Hoài An (SĐT: 0912657559)
75 Trần Thị  Trúc PCT UBND xã Thanh Chi PTP,Ths.Nguyễn Thị Hoài An (SĐT: 0912657559)
76 Nguyễn Trọng  Trung Công chức VH Xuân Tường PTP,Ths.Nguyễn Thị Hoài An (SĐT: 0912657559)
77 Đặng Văn  Tuấn PCT UBND xã Thanh Long PTK,Ths. Nguyễn Thị Thanh (SĐT: 0915358785)
78 Nguyễn Đình  Tuất PCT UBND xã Thanh Đức PTK,Ths. Nguyễn Thị Thanh (SĐT: 0915358785)
79 Đặng Thị  Tuyết PCT HĐND xã Thanh Đức PTK,Ths. Nguyễn Thị Thanh (SĐT: 0915358785)
80 Nguyễn Thị  Vân PCT HĐND xã Thanh Khê PTK,Ths. Nguyễn Thị Thanh (SĐT: 0915358785)
81 Trần Thị  Viết Bí thư đoàn xã Thanh Giang PTK,Ths. Nguyễn Thị Thanh (SĐT: 0915358785)
82 Nguyễn Thanh  Xuân Bí thư Đoàn xã Thanh Văn PTK,Ths. Nguyễn Thị Thanh (SĐT: 0915358785)
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn