Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng

Người đăng: Nguyễn Đình Thanh File đính kèm: Không có

NGÀY TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC TIẾT GIẢNG VIÊN GHI CHÚ
11 S Khai giảng lớp học   BGH, ĐT, CN  
  C Một số vấn đề chung về kiến thức, kỹ năng quản lý và lãnh đạo của cấp phòng 4 TK,Ths: Nguyễn Khắc Thắng  
12 S Thảo luận 4 TK,Ths: Nguyễn Khắc Thắng  
  C Kỹ năng tham mưu của lãnh đạo cấp phòng 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
13 S Thảo luận 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
  C Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật trong công tác 4 PTK: Lê Anh Xuân  
14 S Thảo luận 4 PTK: Lê Anh Xuân  
  C Kỹ năng quản lý và phát triển nhân sự của lãnh đạo cấp phòng 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
15 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
  C NC      
16-17 S-C Nghỉ      
18 S NC      
  C Kỹ năng lập và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác của lãnh đạo cấp phòng 4 PTK,Ths: Thái Xuân Sang  
19 S Thảo luận 4 PTK,Ths: Thái Xuân Sang  
  C Phân tích và phát triển tổ chức 4 PTK,Ths: Thái Xuân Sang  
20 S Thảo luận 4 PTK,Ths: Thái Xuân Sang  
  C Ôn tập, kiểm tra lần 1 1 PTK,Ths: Thái Xuân Sang  
21 S Báo cáo chuyên đề  4 Giảng viên mời  
  C Báo cáo chuyên đề 4 Giảng viên mời  
22 S Kỹ năng, công cụ, mô hình trong phân tích và dự báo kinh tế - tài chính 4 Gv,Ths: Cao Diệu Linh  
  C NC      
23-24 S-C Nghỉ      
25 S NC      
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Cao Diệu Linh  
26 S Phân cấp quản lý trong lĩnh vực kinh tế - tài chính 4 Gv,Ths: Cao Diệu Linh  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Cao Diệu Linh  
27 S Phân cấp quản lý trong lĩnh vực văn hóa - xã hội 4 Gv,Ths: Lê Thị Vinh  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Lê Thị Vinh  
28 S Kiểm tra, giám sát hoạt động của cấp phòng 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
29 S Quản lý cung ứng dịch vụ công về văn hóa - xã hội 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
  C Thảo luận 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
30/6-01/7 S-C Nghỉ      
2/7 S Ôn tập, kiểm tra lần 2 1 TK,Ths: Nguyễn Khắc Thắng  
  C Hướng dẫn viết thu hoạch cuối khoá 4 TK,Ths: Nguyễn Khắc Thắng  
15h30': Bế giảng lớp học   Đại diện Đảng uỷ; BGH; trưởng, phó khoa, phòng; chủ nhiệm lớp; viên chức được phân công.  
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn