Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp Bồi dưỡng ngạch CV K32

Người đăng: Nguyễn Đình Thanh File đính kèm: Không có

NGÀY

TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC

TIẾT

GIẢNG VIÊN

GHI CHÚ

4 S NC      
  C Kỹ năng giao tiếp hành chính 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
5 S Tiếp 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
6 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
  C Quản lý hồ sơ 4 PTK,Ths: Thái Xuân Sang  
7 S Tiếp 4 PTK,Ths: Thái Xuân Sang  
  C Tiếp 4 PTK,Ths: Thái Xuân Sang  
8 S Thảo luận 4 PTK,Ths: Thái Xuân Sang  
  C NC      
9-10 S-C Nghỉ      
11 S NC      
  C Kỹ năng làm việc nhóm 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
12 S Tiếp 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
13 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
  C Quản lý thời gian 4 Gv,Ths: Lê Thị Vinh  
14 S Tiếp 4 Gv,Ths: Lê Thị Vinh  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Lê Thị Vinh  
15 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Lê Thị Vinh  
  C NC      
16-17 S-C Nghỉ      
18 S Kỹ năng soạn thảo văn bản 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
19 S Tiếp 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
20 S Kỹ năng viết báo cáo 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
  C Tiếp 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
21 S Tiếp 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
  C Thảo luận 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
22 S Kiểm tra lần 2  2 TK,Ths: Nguyễn Khắc Thắng  
  C Hướng dẫn viết tiểu luận cuối khoá 4 TK,Ths: Nguyễn Khắc Thắng  
23-04/7 S-C Viết tiểu luận cuối khoá      
05/7 S-C Nộp tiểu luận 4 CN: Võ Thị Thuý Hà  
Các thông tin khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn