Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC LL CT-HC K48.8 Đại học Vinh

Người đăng: Nguyễn Đình Thanh File đính kèm: Không có

NGÀY TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC TIẾT GIẢNG VIÊN GHI CHÚ
16 S Khai giảng lớp học   BGH, ĐT, CN  
    Chủ nghĩa Mác-Lênin      
  C Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Kim Oanh  
17 S Tiếp 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Kim Oanh  
  C Tiếp 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Kim Oanh  
18 S Tiếp 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Kim Oanh  
  C Tiếp 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Kim Oanh  
19 S Tiếp 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Kim Oanh  
  C Thảo luận 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Kim Oanh  
20-22 S-C Nghỉ      
23 S Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử 4 Gv,Ths: Phạm Thị Lan Hương

Chuyển sang tháng 8 học

  C Tiếp 4 Gv,Ths: Phạm Thị Lan Hương

nt

24 S Tiếp 4 Gv,Ths: Phạm Thị Lan Hương

nt

  C Tiếp 4 Gv,Ths: Phạm Thị Lan Hương

nt

25 S Tiếp 4 Gv,Ths: Phạm Thị Lan Hương

nt

  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Phạm Thị Lan Hương

nt

 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn