Liên kết
 
 
 
 
Thôìng kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy


Thống kê
Địa điểm :
Trong tháng :
Lịch học tháng 10/2016
Lịch học tháng 10/2016
Lịch học tháng 10/2016. Môn Nghiệp vụ công tác đảng (tiếp) và môn Nghiệp vụ công tác đoàn thể
Lịch học tháng 10/2016. Môn Nghiệp vụ công tác đảng (tiếp) và môn Nghiệp vụ công tác đoàn thể
Lịch học tháng 10/2016. Môn Lịch sử Đảng (tiếp) và môn NN-PL
Lịch học tháng 10/2016. Môn TT Hồ Chí Minh, Môn Lịch sử Đảng và môn NN-PL
Lịch học tháng 10/2016. Môn Lịch sử Đảng, Môn TT Hồ Chí Minh và môn NN-PL
Lịch học tháng 10/2016 Môn Cgur nghĩa Mác - Lê nin (tiếp), môn NN-PL và môn Lịch sử đảng
Lịch học tháng 10/2016. Môn Chủ nghĩa Mác - Lê nin
Lịch học tháng 10/2016. Môn Chủ nghĩa Mác - Lê nin (tiếp)
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn