Liên kết
 
 
 
 
Đăng nhập
 
Tài khoản :
Mật khẩu :
 
 
 
Thôìng kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy


Thống kê
Địa điểm :
Trong tháng :
Lịch học tháng 1/2015. Hướng dẫn, ôn thi và làm tiểu luận tốt nghiệp
Lịch học tháng 1/2015. Hướng dẫn ôn thi và làm tiểu luận tốt nghiệp
Lịch học tháng 1/2015. Thi hết môn
Lịch học tháng 1/2015. Thi hết môn
Lịch học tháng 1/2015. MônNghiệp vụ công tác đảng (tiếp); Môn Nghiệp vụ công tác đoàn thể và phần học địa phương.
Lịch hcoj tháng 1/2015. Môn Kỹ năng LĐ, QL (tiếp); Môn Nghiệp vụ công tác đoàn thể và phần học địa phương
Lịch học tháng 1/2015. Môn Lịch sử Đảng
Lịch học tháng 1/2015. Môn Chủ nghĩa Mác - Lê nin (tiếp) và môn Tư tưởng Hồ Chí Minh
Lịch học tháng 1/2015
 
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Thư viện trường
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn