Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy


Thống kê
Địa điểm :
Trong tháng :
Lịch học tháng 6/2018. Môn: Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở
Lịch học tháng 6/2018. Môn: Chủ nghĩa Mác-Lênin
Lịch học tháng 6/2018. Môn: Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở
Lịch học tháng 6/2018. Môn: Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở
Lịch học tháng 6/2018. Môn: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về các lĩnh vực của đời sống xã hội
Lịch học tháng 6/2018. Môn: Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước
Lịch học tháng 6/2018. Môn: Những vấn đề cơ bản về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn