Liên kết
 
 
 
 
Thôìng kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy


Thống kê
Địa điểm :
Trong tháng :
Lịch học tháng 11/2017. Hướng dẫn ôn thi, thi và làm tiểu luận tốt nghiệp
Lịch học tháng 11/2017. Môn Lịch sử đảng và môn QLHCNN, môn Đường lối, chính sách ..
Lịch học tháng 11/2017. Môn NN-PL, môn QLHCNN và môn đường lối, chính sách
Lịch học tháng 11/2017. Môn CN Mác - Lê nin (tiếp) và môn TT Hồ Chí Minh
Lịch học tháng 11/2017. Môn CN Mác - Lê nin (tiếp) và môn TT Hồ Chí Minh
Lịch học tháng 11/2017. Môn CN Mác - Lê nin (tiếp)
Lịch học tháng 11/2017. Môn TT Hồ Chí Minh
Lịch học tháng 11/2017. Môn CN Mác - Lê nin
Danh sách phân công đề tài tiểu luận tốt nghiệp và giảng viên hướng dẫn
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn