Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy


Thống kê
Địa điểm :
Trong tháng :
Lịch học tháng 12/2018. Môn: Tình hình nhiệm vụ địa phương
Lịch học tháng 12/2018. Môn: Nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở & Tình hình nhiệm vụ địa phương
Lịch học tháng 12/2018. Môn: Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ LĐ,QL ở cơ sở & Nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở
Lịch học tháng 12/2018. Môn: Những vấn đề cơ bản về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Lịch học tháng 12/2018. Môn: Những vấn đề cơ bản về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Lịch học tháng 12/2018. Môn: Chủ nghĩa Mác-Lênin(tiếp)
Lịch học tháng 12/2018. Môn: Chủ nghĩa Mác-Lênin(tiếp)
Lịch học tháng 12/2018. Môn: Nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở & Nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân ở cơ sở
Lịch học tháng 12/2018. Môn: Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước
Lịch học tháng 12/2018. Môn: Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa (tiếp)& Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn