Liên kết
 
 
 
 
Thôìng kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy


Thống kê
Địa điểm :
Trong tháng :
Lịch học tháng 12/2016. Phần: Tình hình, nhiệm vụ địa phương
Lịch hướng dẫn ôn thi, thi và làm tiểu luận tốt nghiệp
Lịch học tháng 12/2016. Môn Đường lối, chính sách (tiếp) và môn Nghiệp vụ côn tác đảng
Lịch học tháng 12/2016. Môn Quản lý hành chính nhà nước; Môn Nghiệp vụ công tác đoàn thể và môn Nghiệp vụ công tác đảng
Lịch học tháng 12/2016. Môn Nghiệp vụ công tác đảng (tiếp) và môn Đường lối, chính sách ..
Lịch học tháng 12/2016. Môn CN Mác - Lê nin (tiếp) và môn Lịch sử Đảng
Lịch học tháng 12/2016. Môn Lịch sử Đảng
Lịch học tháng 12/2016. Môn Lịch sử Đảng
Lịch học tháng 12/2016. Môn QLHC NN (tiếp) và môn Đường lối, chính sách
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn