Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy


Thống kê
Địa điểm :
Trong tháng :
Lịch học tháng 8/2019. Môn: Nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân ở cơ sở
Lịch học tháng 8/2019. Môn: Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở
Lịch học tháng 08/2019. Môn: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về …(tiếp)
Lịch học tháng 08/2019. Môn: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về …(tiếp)
Lịch tháng 7+8/2019: Hệ thống chương trình, hướng dẫn ôn thi, thi và viết khoá luận tốt nghiệp
Lịch học tháng 8/2019. Môn: Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở (tiếp)& Nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân ở cơ sở
Lịch học tháng 8/2019. Môn: Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở (tiếp) & Phần học địa phương
Lịch học tháng 08/2019. Môn: Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước (tiếp)
Lịch học tháng 8/2019. Môn: Chủ nghĩa Mác-Lênin (tiếp) & Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh
Lịch học tháng 8/2019. Môn: Chủ nghĩa Mác-Lênin (tiếp)
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn