Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Nội san nhà trường

Giải pháp gì cho đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh nhà.

Tác giả : Lê Thu Hường - Gv Khoa Kinh tế
File đính kèm: Không có

    1. Bảy vấn  đề đặt ra cần giải quyết đ ối với nguồn nhân lực Ngh ệ An
Nghệ An là tỉnh có nguồn nhân lực dồi dào (nguồn lao động chiếm 58,09 dân số của tỉnh). Lực lượng trẻ chiếm số đông. Lao động có chuyên môn kỹ thuật chiếm 33,31% lực lượng lao động. Để thực hiện nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã chọn hướng đi có tính đột phá, ra Nghị quyết chuyên đề: “Về phát triển nguồn nhân lực” với 4 nội dung lớn, đó là: đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ dân tộc thiểu số, cán bộ nữ, cán bộ cơ sở, cán bộ trẻ có triển vọng; đề án đào tạo công nhân kỹ thuật; đề án bồi dưỡng doanh nhân. Theo đó, hệ thống cơ sở giáo dục - đào tạo, nhất là giáo dục chuyên nghiệp và dạy nghề đã được chú trọng đầu tư xây dựng nâng cấp phát triển với tốc độ nhanh.
Năm 2001, UBND tỉnh đã có một số chính sách thu hút cán bộ khoa học kỹ thuật. Sau hơn 5 năm thực hiện, đã có 8 thạc sĩ, 28 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, 198 sinh viên tốt nghiệp loại khá về công tác tại các sở, ban ngành cấp tỉnh, các huyện đồng bằng. Ngoài ra, tỉnh còn có chính sách riêng trong việc thu hút cán bộ về công tác ở các huyện miền núi…(Báo Nghệ An điện tử, 4/1/2008). Ngày 9/4/2007, UBND tỉnh ban hành quyết định 30/2007/QĐ-UBND, trong đó quy định cụ thể một số chế độ, chính sách hỗ trợ, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao (nguồn nhân lực chất lượng cao) giai đoạn 2007-2010.
Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được trong việc đào tạo, sử dung và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, thì vấn còn nhiều vấn đề tồn tại mà tỉnh Nghệ An cần phải tập trung giải quyết trong thời gian tới:
Một là, quy mô dân số lớn, nguồn lực lao động bổ sung hàng năm không ngừng tăng lên trong khi việc kiềm chế tỷ lệ sinh làm chưa tốt, hiện tượng sinh con thứ 3, thứ 4 vẫn còn xảy ra.
Hai là, mặc dù cơ cấu lao động đã có sự dịch chuyển theo hướng tỷ trọng lao động trong công nghiệp và dịch vụ ngày càng tăng nhưng nhìn chung còn chậm, hiện nay vẫn còn hơn 64% lực lượng lao động làm việc trong lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp.
Ba là, công tác giáo dục phổ thông bước đầu đã được quan tâm đầu tư đúng mức nên đã góp phần đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao. Tuy nhiên, công tác giáo dục hướng nghiệp, việc thực hiện phân luồng trong giáo dục - đào tạo làm chưa tốt nên nhận thức về vai trò của học nghề, dạy nghề trong các cấp các ngành và các tầng lớp nhân dân, nhất là thanh niên còn nhiều hạn chế; tư tưởng “thích làm thầy hơn thợ” vẫn còn nặng nề.
Bốn là, so với tổng số người lao động thì số người được đào tào nghề còn quá ít, chất lượng lao động đã qua đào tạo nhìn chung còn thấp, nhất là chất lượng lao động trong nông nghiệp. Đào tạo ngắn hạn vẫn chiếm ưu thế hơn đào tạo chính quy, dài hạn; cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giáo viên chưa đáp ứng yêu cầu của việc dạy và học.
Năm là, tương quan giữa trình độ đại học, trung học chuyên nghiệp và công nhân kỹ thuật còn hết sức bất hợp lý: 1 đại học; 0,5 trung học chuyên nghiệp; 0,2 công nhân kỹ thuật (trong khi tỷ lệ này ở các nước phát triển là: 1 - 4 - 10. Mặt khác, nguồn nhân lực có trình độ cao chủ yếu tập trung ở thành phố Vinh, trong các trường đại học, cao đẳng và các cơ quan ban ngành cấp tỉnh. Là một tỉnh mà tỷ trọng nông nghiệp còn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế nhưng lực lượng lao động qua đào trong nông nghiệp mới chỉ đạt 15,44%.
Sáu là, cơ cấu lao động có trình độ từ đại học trở lên có sự mất cân đối giữa các ngành đào tạo, nên tạo ra trường hợp thừa, thiếu giả tạo. Mặc dù đã ban hành nhiều chính sách thu hút nhân tài nhưng kết quả đạt được không cao do tâm lý xã hội chưa thực sự đồng thuận, trong đánh giá, nhìn nhận còn hẹp hòi, khắt khe, níu kéo, mức trợ cấp ban đầu còn thấp.., cho đến nay chưa có một tiến sĩ nào về làm việc tại Nghệ An.
Bảy là, vấn đề việc làm cho người lao động vẫn còn hết sức nan giải. Tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị và thiếu việc làm ở nông thôn vẫn còn cao. Trong số người thất nghiệp có cả những người đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp do chưa đào tạo sát với nhu cầu tuyển dụng, nhất là các nghề luật, kế toán, quản trị kinh doanh, sư phạm.
Tình hình trên đặt ra đòi hỏi tỉnh Nghệ An phải có những giải pháp tích cực, hữu hiệu trong việc đào, phát triển và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao để sớm đưa Nghệ An ra khỏi tình trạng tỉnh nghèo và kém phát triển.                                    
      2. Phát  triển nguồn nhân lực chất lượng cao do  nhiệm vụ, mục tiêu phát triển  kinh tế  đòi hỏi
Nghệ An là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, là tỉnh có rất nhiều lợi thế mà không phải tỉnh nào cũng có được. Vị trí địa lý của Nghệ An nằm trên trục giao thông Bắc - Nam cả về đường bộ, đường sắt, đường biển lẫn đường hàng không. Vì vậy, tỉnh có nhiều lợi thế trong việc giao lưu kinh tế với các tỉnh thành trong cả nước và một số nước trong khu vực… Bên cạnh đó, nguồn nhân lực của tỉnh lại tương đối dồi dào, có truyền thống hiếu học, cần cù, trình độ sản xuất ngày một nâng cao.
Trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân Nghệ An đã và đang phát huy truyền thống cách mạng anh hùng, đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn ra sức phấn đấu thực hiện lời căn dặn và mong muốn của Bác Hồ  “Nghệ An là một tỉnh rộng lớn, có tài nguyên phong phú, có nhân dân cần cù lao động và rất cách mạng. Rất mong đồng bào và đồng chí tỉnh nhà ra sức phấn đấu làm cho Nghệ An mau trở thành một trong những tỉnh khá nhất miền Bắc” [28]. Tuy nhiên, đến nay so với mặt bằng chung, Nghệ An vẫn là một tỉnh nghèo.
Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVI thời kỳ 2006 - 2010 xác định mục tiêu: Đoàn kết phấn đấu đưa Nghệ An thoát khỏi tỉnh nghèo và kém phát triển vào năm 2010; cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2020… Với các chỉ tiêu nâng tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm từ 12- 13%; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghiệp lên 39%, dịch vụ 37,5%, giảm tỷ trọng nông nghiệp xuống 23,5%; mỗi năm tạo việc làm cho 30.000 - 35.000 lao động; GDP bình quân đầu người đạt 850 - 1000 USD…
Ngày 28/12/2007, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn dũng đã ký quyết định số 197/2007/QĐ - TTg về việc phê duyệt Quy hoach tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An đến năm 2020. Mục tiêu phát triển của Quy hoạch là phấn đấu đưa Nghệ An thoát khỏi tình trạng nghèo và kém phát triển vào năm 2010 và cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2020. Xây dựng Nghệ An trở thành một trung tâm công nghiệp, du lịch, thương mại, giáo dục, y tế, văn hoá và khoa học - công nghệ của vùng Bắc Trung Bộ.
Để thực hiện thắng lợi những mục tiêu trên, Nghệ An rất coi trọng việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao và coi đó là giải pháp cơ bản để đảm bảo việc làm cho người lao động trước yêu cầu hội nhập và sự cạnh tranh, phát triển nhanh chóng của khoa học - công nghệ ở khu vực và trên thế giới.
- Về phía đào tạo, cần điều chỉnh cơ cấu ngành nghề đào tạo cho phù hợp với yêu cầu về chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng tăng tỷ trọng giá trị sản phẩm và lao động trong các ngành công nghiệp và dịch vụ, giảm giá trị sản phẩm và lao động trong nông nghiệp.
Cụ thể: cần tăng quy mô và tốc độ đào tạo nghề hơn so với đào tạo cao đẳng, đại học dưới nhiều hình thức (công lập, bán công, dân lập, liên kết trong nước và quốc tế…). Thực hiện phân luồng 10 - 12% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và 20 - 22% tốt nghiệp phổ thông vào học nghề.
 - Về phía sử dụng: phải đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tạo điều kiện phát triển nhiều loại hình doanh nghiệp, trong đó chú trọng doanh nghiệp vừa và nhỏ; chính sách thu hút và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao phải thực sự thông thoáng. Huy động mọi nguồn lực cho đầu tư và phát triển. Cùng với các biện pháp nỗ lực thu hút đầu tư các dự án khu công nghiệp tập trung, khu công nghiệp nhỏ và khu kinh tế Đông Nam, phải chú trọng việc đổi mới cơ chế, chính sách thúc đẩy sự phát triển của khu vực nông nghiệp - nông thôn; khôi phục và phát triển làng nghề, kinh tế trang trại… Coi trọng xuất khẩu lao động ra nước ngoài xem đó không chỉ để giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động mà còn tạo điều kiện cho việc tiếp cận công nghệ mới, rèn luyện kỹ năng lao động.
       - Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để nhằm khai thác, phát huy lợi thế về con người, tiềm năng kinh tế, vị trí địa lý… tỉnh nhà .
         Mặc dù Nghệ An là tỉnh có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế - xã hội song hiệu quả phát các tiềm năng chưa cao. Muốn thoát khỏi tỉnh nghèo, kém phát triển và thực hiện thành công sự nghiệp CNH, HĐH thì việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phải đảm bảo: có đủ lực lượng cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý và công nhân lành nghề. Do đó, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phải trên cơ sở khai thác và phát huy có hiệu quả các lợi thế của tỉnh, đặc biệt là tiềm năng lao động dồi dào. Đồng thời phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao   phải dựa trên chủ trương phát triển các chương trình kinh tế trọng điểm của tỉnh (sản xuất xi măng, thuỷ điện, mía đường, chăn nuôi đại gia súc, đồ uống và sản phẩm hàng hoá xuất khẩu, kinh tế biển, du lịch, dịch vụ).Trong quá trình khai thác, sử dụng và phát huy các tiềm năng, lợi thế của mình, tỉnh cần phải đảm bảo phát triển toàn diện và tăng trưởng bền vững. Phát triển toàn diện, tăng trưởng bền vững với tốc độ cao nhưng đảm bảo cân bằng môi trường sinh thái. Tránh tình trạng chạy theo tốc độ tăng trưởng nhanh trên cơ sở khai thác kiệt quệ các nguồn tài nguyên, gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội.
        - Chú trọng phát triển giáo dục - đào tạo, nâng cao chất  lượng đào tạo là vấn đề hàng đầu có  ý  nghĩa  quyết  định trình độ nguồn nhân lực chất lượng  cao
Trong số các nguồn lực cần thiết cho sự phát triển kinh tế - xã hội thì nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố quyết định. Tuy nhiên vai trò quyết định của nguồn nhân lực chất lượng cao chỉ trở thành hiện thực khi người lao động được đào tạo để có năng lực và phẩm chất cần thiết đáp ứng được những yêu cầu mà quá trình phát triển kinh tế - xã hội đặt ra hiện nay và cả tương lai. Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng đã nhấn mạnh “Đổi mới toàn diện hệ thống giáo dục và đào tạo”.
Trước đây, Việt Nam nói chung, Nghệ An nói riêng có lợi thế về nguồn nhân công giá rẻ so với thế giới nhưng lợi thế đó hiện nay đang mất dần với các nước trong khu vực và châu lục như: Trung Quốc, Inđônêxia, Philippin, Banglades… trong những ngành, nghề sử dụng nhiều lao động: dệt may, da giày, chế biến nông lâm sản, nội trợ…
        Để cho giáo dục - đào tạo thật sự là phương tiện đắc lực nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trước hết cần nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp trong xã hội về giáo dục- đào tạo, phải thấy được vai trò, vị trí quan trọng của giáo dục- đào tạo, đó là nền tảng của chiến lược phát triển con người. Vì vậy, phát triển giáo dục - đào tạo ở Nghệ An trong thời gian tới cần phải chú trọng những nội dung sau:
      - Đổi mới nội dung và phương pháp giáo dục đào tạo, đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục, đẩy mạnh xã hội hoá về dạy nghề, khai thác và tranh thủ tối đa nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, các nguồn vốn tài trợ và vốn vay quốc tế, các khoản đóng góp của người học, của cơ sở sản xuất, của các tổ chức xã hội để tăng cường cơ sở vật chất, đổi mới trang thiết bị, chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ giáo viên và cán bộ quản lý các cơ sở dạy nghề. Phấn đấu đến năm 2010 các trường dạy nghề phải có đủ các phòng thí nghiệm, thư viện và các điều kiện nghên cứu khoa học để thực hiện chủ trương học đi đôi với hành, thực tập gắn liền với sản xuất tạo ra sản phẩm có chất lượng cao làm nguồn bổ sung kinh phí cho đào tạo công nhân kỹ thuật bậc cao.
         - Đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp cho học sinh
   Cấu trúc của nguồn nhân lực đã qua đào tạo hiện nay ở Nghệ An đang có sự mất cân đôi nghiêm trọng giữa đào tạo đại học, trung học chuyên nghiệp và công nhân kỹ thuật. Sự mất cân đối đã dẫn đến tình trạng “ thừa thầy- thiếu thợ”. Tâm lý chung của học sinh và nhân dân hiện nay đều mong muốn được vào đại học. Bởi vậy, tất cả học sinh sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học đều nộp đơn xin thi vào đại học và trong cuộc chạy đua đó, đã có biết bao khó khăn, tốn kém và cả những hiện tượng tiêu cực. Đi học nghề bị coi là con đường cùng đối với họ. Thay đổi tư tưởng này không phải dễ dàng. Nó đòi hỏi cần phải có thời gian. Thời gian qua Nghệ An cũng đã bước đầu thực hiện phân luồng, đưa chương trình hướng nghiệp vào trong các trường phổ thông nhưng kết quả còn hạn chế. Thời gian tới cần đẩy mạnh hơn nữa công tác này.
- Bổ sung hoàn chỉnh quy hoạch, phát triển hệ thống cơ sở giáo dục - đào tạo dạy nghề trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục nâng cao chất lượng, quy mô đào tạo các trường đại học, cao đẳng hiện có; đầu tư phát triển thêm các cơ sở đào tạo - dạy nghề công lập, kết hợp với việc đẩy mạnh xã hội hóa về giáo dục - đào tạo theo Nghị quyết 05/CP của Chính phủ và có chính sách thu hút các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư thành lập các cơ sở đào tạo - dạy nghề tư thục tại Nghệ An... xây dựng thành phố Vinh trở thành trung tâm đào tạo của khu vực Bắc miền Trung theo tinh thần Quyết định 239/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục đầu tư đúng mức cho việc phát triển các trung tâm dạy nghề cấp huyện để bảo đảm dạy nghề cho lực lượng lao động lớn ở khu vực nông thôn, nhất là vùng miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số bảo đảm nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội miền Tây Nghệ An theo tinh thần Quyết định 147/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
- Tiếp tục tăng cường các biện pháp tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về vai trò của việc phát triển nguồn nhân lực.
 " Dụng nhân như dụng mộc ''
Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là để hướng vào phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh do đó việc phát triển phải quan tâm cả hai việc đào tạo và sử dụng, phải giải quyết tốt mối quan hệ giữa đào tạo và sử dụng thì mới có thể phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.
Một trong những nhiệm vụ quan trọng của giáo dục - đào tạo là phát hiện, bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài để tạo ra đội ngũ chuyên gia giỏi, các nhân tài trong tất cả các lĩnh vực. Hiện nay trên địa bàn tỉnh đã có 2 trường đại học đào tạo đa ngành, 5 trường cao đẳng, 12 trường trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề, 42 trung tâm dạy nghề. Với 1277 giáo viên và 43.468 học sinh đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và công nhân kỹ thuật. Và theo kế hoạch đến năm 2015 trên địa bàn tỉnh sẽ có trên 20 trường cao đẳng đại học, thành phố Vinh sẽ trở thành trung tâm giáo dục - đào tạo đại học của khu vực Bắc miền Trung.
Là mảnh đất có truyền thống hiếu học. Từ ngàn đời nay, việc học đã trở thành “ Đạo đời”. Qua các kỳ thi Hội, thi Đình trong chế độ khoa bảng phong kiến, Nghệ An luôn là địa phương có số người đậu tiến sĩ cao của cả nước. Nhiều làng học nổi tiếng như: Quỳnh Đôi (Quỳnh Lưu), Võ Liệt ( Thanh Chương), Thịnh Mỹ (Diễn Châu)… Trong “ Lịch triều hiến chương loại chí”, Phan Huy Chú đã nhận định: “ Nghệ An núi cao sông sâu, phong tục trọng hậu, cảnh tượng tươi sáng, gọi là đất có tiếng hơn cả nam châu. Người thì thuận hoà mà chăm học, sản vật thì nhiều thức quả, của lạ. Những vị thần ở núi ở biển phần nhiều có tiếng linh thiêng. Được khí tốt của núi sông nên sinh ra nhiều bậc anh hiền” [**]. Trong những năm đổi mới vừa qua, Nghệ An cũng luôn là một trong những địa phương dẫn đầu trong cả nước về tỷ lệ học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, học sinh thi đỗ đại học.
Như vậy, Nghệ An sẽ không thiếu nhân tài nhưng điều quan tâm là làm thế nào để thu hút và sử dụng các nhân tài mới là điều quan trọng và không phải dễ dàng. Quốc gia nào cũng có những người tài năng, nhưng số lượng nhiều hay ít, tài năng có được trọng dụng để phát huy hết khả năng của mình hay không lại phụ thuộc vào truyền thống văn hoá, thể chế kinh tế, chính trị và xã hội của mỗi quốc gia [*].
Từ năm 2001 đến nay UBND tỉnh Nghệ An đã có một số chính sách nhằm thu hút cán bộ có trình độ cao về làm việc tại tỉnh. Đặc biệt ngày 9/4/2007 tỉnh lại ban hành QĐ số 30/ 2007/ QĐ - UBND quy định một số chính sách hỗ trợ thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao ở Nghệ An giai đoạn 2007-2010.
Nhìn chung, quá trình thực hiện chính sách thu hút và khuyến khích học tập đã góp phần nâng cao chất lượng, cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức và tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà; đồng thời đã phần nào động viên con em người Nghệ An trong và ngoaì nước quyết tâm cao hơn trong học tập - đạt loại khá, giỏi để vừa nâng cao trình độ, sau khi tốt nghiệp có cơ hội tìm được việc làm và về phục vụ quê hương.
Tuy nhiên, kết quả đạt được còn thấp, đặc biệt chưa có tính đột phá để thu hút người tài. Có nhiều nguyên nhân song cơ bản nhất là: kinh tế - xã hội của tỉnh chưa phát triển, còn là tỉnh nghèo; đời sống khó khăn; khí hậu khắc nghiệt, môi trường, điều kiện làm việc chưa thuận lợi… và mức trợ cấp ban đầu còn thấp tuy đây không phải là yếu tố quyết định.
Trong thời gian tới tỉnh cần tập trung vào giải quyết tốt một số vấn đề sau:
- Thu hút tối đa và tìm gọi những người có trình độ cao đóng góp trí tuệ và công sức cho sự phát triển kinh tế- xã hội tỉnh nhà, nhất là ở các lĩnh vực kinh tế- kỹ thuật, các chuyên gia các ngành công nghệ cao mà hiện tại tỉnh còn rất thiếu người. Ở những đơn vị đặc thù, lĩnh vực đặc biệt có thể ưu tiên tối đa biên chế.
- Chính sách đãi ngộ thoả đáng đối người lao động có trình độ cao, hiệu suất công tác cao, sẽ thúc đẩy người lao động nỗ lực hơn trong học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Vì vậy, cần có chế độ lương, thưởng cao đối với các chuyên gia đầu ngành. Có chế độ tôn vinh đối với những người có đóng góp lớn, đem lại hiệu quả kinh tế- xã hội cao cho tỉnh.
- Tạo điều kiện và môi trường thuận lợi nhất để làm việc, bố trí công việc đúng chuyên môn; xét chọn làm chủ nhiệm các đề tài, dự án khoa học công nghệ; được ưu tiên tham gia thi chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp
-  Ưu tiên trong việc mua đất đai, nhà ở; tăng mức kinh phí hỗ trợ ban đầu; giải quyết nhanh gọn các chính sách ưu đãi.
- Công khai danh mục các ngành ưu tiên tiếp nhận.
-  Liên doanh liên kết với các nhà khoa học trong và ngoài nước để tranh thủ tri thức của họ vào việc phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.
Để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cao phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong điệu kiện phát triển kinh tế tri thức, hội nhập kinh tế quốc tê và khu vực cần thực hiện đồng loạt các giải pháp về giáo dục và đào tạo, giải pháp về nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực, giải pháp về thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao ở ngoài tỉnh, giải pháp về nâng cao tình trạng sức khoẻ, chất lượng dân  số, cải thiện môi trường sống cho con người.
Để các giải pháp trên phát huy hiệu quả cần phải nhận thức đúng vai trò, vị trí của nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời đại phát triển kinh tế tri thức và hội nhập kinh tế quốc tế. Coi nguồn nhân lực chất lượng cao là nhân tố cơ bản có ý nghĩa quyết định đối với sự thành công của sự nghiệp CNH, HĐH, đồng thời nó còn là một trong những nguồn lực cơ bản của sự phát triển./.

        Chú dẫn    * * TW-HDND-UBND Tỉnh Nghệ An ( 2005 ) Nghệ An thế và lực mới trong thế kỷ XXI-NXB Chính trị quốc gia
             * Trần Văn Tùng: Đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng nguồn nhân lực tài năng NXB thế giới HN 2005.

 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn