Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Nội san nhà trường

Để công tác cán bộ và chất lượng đội ngũ giảng viên của trường ta hoàn thiện hơn

Tác giả : Ngô Xuân Phùng - Gv Khoa kinh tế
File đính kèm: Không có

Những năm vừa qua, nhất là từ năm 2003 đến nay Trường Chính trị Nghệ An đã có nhiều đổi mới trên mọi phương diện hoạt động, trong đó công tác cán bộ  và chăm lo xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên đã đạt được sự tiến bộ vượt bậc.
 Nhìn lại trước năm 2002 toàn trường chỉ có 2 giáo viên thạc sỹ, độ tuổi bình quân của cán bộ quản lý gồm Giám hiệu & Trưởng, Phó các khoa phòng  là gần 57 tuổi; so với 64 trường Chính trị trong cả nước, trường ta là một trong những  trường có độ tuổi bình quân cao nhất & đứng  tốp cuối về số giáo viên có học vị. Nhưng chỉ qua mới gần 5 năm, hiện nay Trường đã có 20 thạc sỹ, 8 người đang học cao học và một người đang làm luận án tiến sỹ. Bình quân độ tuổi của đội ngũ cán bộ quản lý ở các khoa chuyên môn đã giảm chỉ còn 53,5 tuổi. So với các trường bạn, hiện nay Trường Nghệ An đã ở vị trí trung bình về độ tuổi và đứng vào tốp đầu về học vị của đội ngũ giảng viên.
Chất lượng của đội ngũ giảng viên được nâng cao đồng nghĩa với việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ ở các cấp, các ngành & đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị của Tỉnh. Nghị quyết số 22/NQ- Đảng uỷ ngày 23/5/2007 đã đánh giá: “Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của nhà trường đã có những chuyển biến tích cực. Tỷ lệ học viên đạt loại khá, giỏi có xu hướng tăng lên. Sau đào tạo bồi dưỡng, phần lớn học viên đã có bước chuyển đổi căn bản về nhận thức và phương pháp luận, năng lực vận dụng. Nhờ đó hiệu quả công việc và phối hợp tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị được nâng lên….”
Là một cán bộ chỉ còn ít tháng nữa là nghỉ hưu, cũng như toàn thể cán bộ công chức, viên chức nhà trường, bản thân rất phấn khởi  về sự tiến bộ của công tác cán bộ và việc nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên nhà trường. Kết quả này có được trước hết là nhờ bước đột phá quan trọng về nhận thức & tư tưởng của tập thể Đảng ủy, Ban Giám hiệu và sự cố gắng khắc phục khó khăn để vươn lên trong học tập của đội ngũ giảng viên trẻ nhà trường; Đây cũng là kết quả của “tầm nhìn xa” và thái độ kiên quyết trong lãnh đạo, chỉ đạo về công tác cán bộ của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng.
Tuy vậy, công tác cán bộ và việc nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên ở trường ta còn điều cần nói Theo cá nhân tôi, có 3 vấn đề sau đây:
Một là: Đảng ủy và Ban Giám hiệu nhà trường chưa thật mạnh dạn và kiên quyết hơn trong việc đề bạt bố trí cán bộ trẻ có năng lực, phẩm chất vào các chức danh trưởng, phó khoa chuyên môn thay thế những người hạn chế năng lực chuyên môn, khả năng quản lý & sức khỏe để đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ được giao.
Thời gian qua, chúng ta có bước tiến bộ về “trẻ hóa” cán bộ lãnh đạo, quản lý nhưng nhìn chung sự tiến bộ này còn chậm. Hiện nay (tháng 10/2007) bình quân độ tuổi của trưởng, phó các khoa  vẫn còn cao (53,5 tuổi), trong đó nhiều khoa tuổi  bình quân là 56 – 57 tuổi. Để cán bộ trẻ có đủ năng lực, phẩm chất năng động, sáng tạo thay thế vị trí quản lý của những đồng chí đã quá cao tuổi, sức khỏe yếu và không đủ khả năng để hoàn thành nhiệm vụ… chúng ta cần có nhiều giải pháp đồng bộ và theo đúng cơ chế, chính sách cán bộ hiện hành:
- Luân chuyển, thay đổi vị trí tham gia quản lý phù hợp năng lực, sở trường & độ tuổi.
- Thực hiện Nghị định 132/2007/NĐ-CP
- Tiêu chuẩn hóa các chức danh Trưởng, Phó khoa chuyên môn về độ tuổi, sức khoẻ, về danh hiệu phải đạt (“Quản lý giỏi”, “Giảng viên giỏi” …. ) để bố trí cán bộ.
Hai là: Lãnh đạo nhà trường đã quan tâm chăm lo công tác đào tạo cao học cho đội ngũ giảng viên trẻ, nhưng cần bổ sung  đổi mới quy chế nghiêm ngặt hơn, chất lượng hơn về công tác “Nghiên cứu, tổng kết thực tiễn” của giảng viên hàng năm.
Thực tế ở trường ta hiện nay hầu hết  số giảng viên trẻ chưa tham gia công tác nào trong thực tiễn về quản lý nhà nước, quản lý kinh tế – xã hội ở các ngành; lĩnh vực. Vì vậy, những khó khăn, vướng mắc, thách thức & kinh nghiệm xử lý các vấn đề trong thực tiễn chưa  được trải qua. Nhận thức rõ vấn đề này, Học viện CTQG và Trường đã có quy chế bắt buộc giảng viên hàng năm phải đi các cơ sở và phải viết báo cáo nghiên cứu tổng kết thực tiễn. Nhưng để các báo cáo có chất lượng, tránh “chụp ảnh” , “sao chép” hoặc nhờ học viên ở các cơ sở thu thập hộ số liệu, sau đó  giảng viên “chế biến” thành báo cáo… đề nghị lãnh đạo nhà trường nghiên cứu, đổi mới cách làm sau đây:
- Về yêu cầu: Giảng viên đăng ký đi cơ sở nào, nghiên cứu vấn đề gì phải xem mình như là một cán bộ của đơn vị  để nghiên cứu.
- Về tổ chức đánh giá kết quả báo cáo: Việc đánh giá không tổ chức thực hiện vào cuối năm ở tại trường mà tùy theo đề tài nghiên cứu về công tác Đảng; Công tác quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế, hay hoạt động của các tổ chức đoàn thể…đề tài được báo cáo trước một tập thể lãnh đạo ở cơ sở (Nhà trường soạn thảo quy định thành phần cụ thể cho từng loại đề tài), có sự tham gia chứng kiến của lãnh đạo nhà trường và đại diện HĐKH. Phiếu nhận xét đánh giá và cho điểm  (Nhà trường soạn thảo, hướng dẫn) được các thành viên thực hiện, niêm phong thu về nhà trường, sau đó HĐKH tiến hành xét phân loại.
Ba là: Đối với việc nhà trường thực hiện chế độ cử cán bộ đi thực tế cơ sở có thời hạn hàng năm; đề nghị lãnh đạo nhà trường cần quy định “sản phẩm” của cán bộ sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về trường công tác.
Những năm vừa qua Trường đã cử 2 đồng chí về tham gia công tác ở huyện, thành, thị. Ngoài bản nhận xét, đánh giá của lãnh đạo cơ sở đối với giảng viên, nhà trường cần yêu cầu giảng viên phải có một “sản phẩm” như là một đề tài nghiên cứu khoa học ở lĩnh vực công tác giảng viên được tổ chức cơ sở bố trí tăng cường.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về trường công tác “sản phẩm” được HĐKH nhà trường tổ chức nghiệm thu; trên cơ sở kết quả nghiệm thu để nhà trường đánh giá chất lượng & mức độ hoàn thành nhiệm vụ của giảng viên trong thời gian được cử đi công tác cơ sở.
Trên đây là một vài điều cần nói về công tác cán bộ & nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên ở trường ta. Đây cũng là ý kiến mang tính chủ quan khi xem xét vần đề, vì vậy, có thể phù hợp & cũng có thể chưa phù hợp. Với trách nhiệm cán bộ, đảng  viên tôi xin đề xuất để lãnh đạo xem xét & cán bộ, giảng viên toàn trường cùng suy ngẫm ./.

 

 

Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn